Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Jindřichův Hradec / Neuhaus - "Kulturschatz" 
  • Zámek Jindřichův Hradec - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Dobrovského 1/I 
  • 377 01 Jindřichův Hradec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Jindřichův Hradec / Neuhaus - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ursprüngliche Burg wurde Anfang des 13. Jh. erbaut. Die Umgestaltung im Renaissancestil wurde Mitte des 16. Jh. begonnen.

Seine Größe und Schönheit stellten die Nebengebäude auf dem zentralen Burghof aus dem Jahr 1587, den sog. Neuen Adamsbau, in den Schatten. Am bedeutendsten ist das Rondell. Der Innenhof wurde von den Großen Arkaden und in der gegenüberliegenden Ecke von den architektonisch abweichenden Kleinen Arkaden abgeschlossen. Durch den Tod des letzten Nachkommen der Herren von Hradec 1604 endete auch das ruhmreiche Zeitalter des Schlosses und der Stadt.

Ein großer Brand zerstörte 1773 den überwiegenden Teil des im Renaissancestil erbauten Schlossinterieurs einschließlich der Sammlungen. Das Schloss verfiel und wurde als landwirtschaftliches Zentrum genutzt. Erst die Epoche der Romantik brachte neues Interesse an der Rettung des Schlosses. Eine komplexe Rekonstruktion des Schlosses fand allerdings noch nicht statt.

Zámek Jindřichův Hradec - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Původní hrad byl založen počátkem 13. stol. a jeho renesanční přestavba byla zahájena v polovině 16. stol.

Svou velikostí a nádherou zastínilo sousední budovy na hlavním nádvorí r. 1587 tzv. Nové stavení Adamovo, jehož nejvýznamnejší částí je tzv. Rondel. Nádvoří uzavřely tzv. Velké arkády a v protějším rohu architektonicky odlišné
Malé arkády. Smrtí posledního potomka rodu pánů z Hradce r. 1604 skončilo nejslavnější období zámku i města.

Rozsáhlý požár r. 1773 zničil převážnou část renesančních interiérů zámku včetně jeho sbírek a zámek chátral a byl využíván jako hospodářské středisko. Teprve vlna
romantismu přinesla nový zájem o záchranu zámku. Komplexní rekonstrukce se zámek dočkal ale až v současnosti.
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB