Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Dačice / Datschitz - "Kulturschatz" 
  • Zámek Dačice - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Havlíčkovo nám. 85/I 
  • 380 01 Dačice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Dačice / Datschitz - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

An der Stelle des heutigen klassizistischen Schlosses wurde Ende des 16. Jh. ein Renaissanceschloss erbaut, das in den weiteren Jahrhunderten immer wieder bauliche Veränderungen erfuhr, auch weil mehrfach Brände Schäden verursachten. Der erste Umbau wurde 1816 realisiert, weitere folgten in den Jahren 1831-1832 und verliehen dem Schloss seine heutige klassizistische Ausstrahlung.

Besonders zu erwähnen sind die Eingangshalle im Empirestil, die Inneneinrichtung des Schlosses und die Sammlung funktionstüchtiger Tischuhren. Einzigartig ist auch die zweistöckige Jugendstilbibliothek mit einem umfangreichen Bücherbestand.

Zu Spaziergängen lädt der Schlosspark ein, der aus der Zeit der Kraiger stammt. Auf Abbildungen, die Mitte des 18. Jh. entstanden, hat das Schloss eine französische Anmutung, die heutige romantische englische Parkanlage stammt aus dem Jahr 1818 und ist das Werk des Gartenarchitekten Johann Fleider.

Zámek Dačice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Na místě dnešního klasicistního zámku byl koncem 16. stol. vystavěn renesanční zámek, který byl v dalších staletích ještě dále přestavován a to i z důvodu poničení budovy při požárech. První ze stavebních úprav proběhla r. 1816,
další úpravy z let 1831-1832 vtiskly zámku dnešní klasicistní
výraz.

Nezapomenutelná je vstupní hala v empírovém slohu, interiéry zámku nebo soubor stolních funkčních hodin. Jedinečná je i dvoupatrová secesní knihovna s bohatým
knižním fondem.

K procházkám vybízí také zámecký park, pocházející z doby Krajíru. Na vyobrazeních z poloviny 18. stol. má francouzskou úpravu, dnešní romantická anglická úprava
parku pochází z r. 1818 a je dílem zahradního architekta Johanna Fleidera.
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB