Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Červená Lhota / Rothlhotta - "Kulturschatz" 
  • Zámek Červená Lhota - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Červená Lhota 1 
  • 378 21 Kardašova Řečice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Červená Lhota / Rothlhotta - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

An der Stelle des romantischen Wasserschlosses Červená Lhota, das sich auf einer kleinen Felseninsel im See befindet, stand bereits zur Jahrhundertwende des 12./13. Jh. eine gotische Festung.

Das Schloss erfuhr im Laufe der Jahrhunderte viele stilistische Umgestaltungen. 1530 ging es in das Eigentum des Rittergeschlechts Kába von Rybnany über, die es in ein Renaissanceschloss umgestalten ließen. Die äußerliche Wahrnehmung von einer Festung auf einem Felsen wandelte sich in das Bild eines »schwimmenden« Schlosses mit seiner heute typischen roten Farbe.

Vom 16. bis ins 18. Jh. hinein wechselten auf dem Herrengut immer wieder die Eigentümer. 1835 kaufte der österreichische kaiserliche Kammerherr Heinrich Eduard Schönburg-Hartenstein das Schloss. Die Familie führte zwei bedeutende Umbauten durch, Anfang des 20. Jh. bildete sich die heutige Gestalt im Stil der Neurenaissance heraus.

Zámek Červená Lhota - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Na místě romantického vodního zámku Červená Lhota, nacházejícím se na malém skalním ostrůvku nad hladinou rybníka, stála již na přelomu 12. a 13. stol. gotická tvrz.

Zámek prošel v průběhu staletí mnohými slohovými úpravami. Roku 1530 prešel do vlastnictví rytířského rodu Kábu z Rybnan, který ho přestavěl na renesanční zámek.
Změnilo se i jeho vnější vnímání z tvrze na vyčnívající skále na »plovoucí« zámek s dnes typickou červenou barvou.

Od 16. do 18. stol. se na panství vystřídalo několik majitelů. V r. 1835 zámek koupil rakouský císařský komoří Heinrich Eduard Schönburg-Hartenstein, jehož rod zde uskutečnil dvě významné přestavby. Zásadní byla zejména proměna zámku do dnešní neorenesanční podoby na počátku 20. stol.
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB