Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Zisterzienserkloster Vyšší Brod / Hohenfurth - "Kulturschatz" 
  • Areál cisterciáckého kláštera Vyšší Brod - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klášter 137 
  • 382 73 Vyšší Brod 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Zisterzienserkloster Vyšší Brod / Hohenfurth - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das gotische Zisterzienserkloster, das 1259 von Wok I. von Rosenberg gegründet wurde, war zwischen dem 12. und 17. Jh. gleichzeitig die Familiengrabstätte für zehn Generationen der Rosenberger.

Die Klosterkirche wurde Ende des 14. Jh. fertig gestellt. Den Zisterziensern gelang es eine weit reichende Herrschaft aufzubauen, die während der Hussitenkriege von größeren Vernichtungen verschont wurde. Mitte des 19. Jh. bekam das Kloster seine neogotische Gestalt.

1950 wurde es schließlich aufgelöst. Leben kehrte in das Gebäude erst 1990 wieder ein. Die Aufmerksamkeit der Besucher fesselt die wunderschöne gotische Außenfassade und die Innenräume des Klosters sowie die Bildergalerie. Eine große Kostbarkeit ist der gotische Plattenaltar mit Bildern des Meisters von Hohenfurth. Einzigartig ist auch die Klosterbibliothek, die drittgrößte in Böhmen, mit mehr als 70.000 Bänden.

Areál cisterciáckého kláštera Vyšší Brod - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Gotický cisterciácký klášter, založený r. 1259 Vokem I. z Rožmberka, se stal zároveň rodovým pohřebištem pro deset generací rodu Rožmberků od 12. do 17. stol.

Klášterní kostel byl dokončen koncem 14. stol. Cisterciákům se podařilo vybudovat rozsáhlé panství, které bylo během husitských válek ušetřeno většího poničení. V polovině 19. stol. získal klášter svou novogotickou podobu.

V r. 1950 byl zrušen a k návratu života do kláštera došlo až v roce 1990. Návštěvníky upoutá nádherný gotický exteriér i interiér kláštera a obrazová galerie. Velkou cenností je gotický deskový oltář s obrazy od Mistra Vyšebrodského oltáře. Unikátní je též klášterní knihovna, třetí největší v Čechách, s více než 70.000 svazky.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB