Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mariä-Himmelfahrt-Kirche, Kájov / Gojau - "Kulturschatz" 
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kájov - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 382 21 Kájov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Mariä-Himmelfahrt-Kirche, Kájov / Gojau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ersten schriftlichen Erwähnungen des Wallfahrtsortes Kájov stammen aus der 2. Hälfte des 13. Jh., als Ottokar II. Premysl den Ort dem Zisterzienserkloster Zlatá Koruna / Goldenkron schenkte.

Auf dem Areal befinden sich die Mariä-Himmelfahrt-Kirche, die Pfarrei und ein Hospiz. Das heutige spätgotische Aussehen erhielt die Kirche bei einem Umbau im 15.Jh. Die barocke Religiosität des 17. Jh. brachte dem Ort Kájov den größten Aufschwung. Zum Gegenstand der Verehrung durch Pilger wurde die Statue der Thronenden Muttergottes. Für die Ankommenden wurde ein Hospiz errichtet, in dem später auch eine Gaststätte und eine Schule zu finden waren.

Für die Beichten der Pilger wurde die Kapelle des Hl. Johannes Nepomuk in die Kirche eingebaut. Sie dient heute als Pfarrkirche und wird von Český Krumlov / Krumau aus verwaltet. In der Kirche werden regelmäßig Sonntagsgottesdienste gefeiert. Die wichtigste Wallfahrt findet am 2. Sonntag im Oktober statt.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kájov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

První písemné zmínky o poutním místě Kájov pocházejí z druhé poloviny 13. stol., kdy jej Přemysl Otakar II. věnoval cisterciáckému klášteru Zlatá Koruna.

Areál tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara a hospic. Kostel byl do dnešní pozdně gotické podoby přebudován v 15. stol. Barokní zbožnost 17. stol. přinesla kájovskému areálu největší rozkvět. Předmětem úcty poutníku se stala socha Trunící Madony. Pro příchozí byl vybudován hospic, v nemž později sídlil i hostinec a škola.

Ke zpovídání poutníku byla do fary vestavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. Kájovský kostel dnes slouží jako farní, je spravován z Českého Krumlova a konají se v
něm pravidelné nedělní bohoslužby. Hlavní pouť se pořádá druhou neděli v říjnu.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB