Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jan-Žižka-Geburtsstätte - "Kulturschatz" 
  • Rodiště Jana Žižky v Trocnově - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 37312 Borovany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Jan-Žižka-Geburtsstätte - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Denkmalensemble von Jan Žižka von Trocnov im früheren mittelalterlichen Ort Trocnov umfasst die 1956 archäologisch freigelegten Reste von zwei Höfen, die im 14. Jh. dem Herrschergeschlecht von Jan Žižka gehörten.

Weiter kann der angebliche Geburtsort von Jan Žižka und eine monumentale Statue von Jan Žižka (Werk von Prof. Josef Malejovský aus den Jahren 1958-1960) besichtigt werden. In der Saison sind das Museum der Hussitenbewegung und das gesamte Areal in Trocnov für Besichtigungen geöffnet. Besucher können sich auf einem ca. 1 km langen beschilderten Rundgang informieren.

Über den Damm zwischen dem Oberen und Unteren See führt ein Weg zu den Überresten des Hofes von Žižkas Onkel Mikš, auf dessen Gelände ein 9 m tiefer Brunnen steht.

Rodiště Jana Žižky v Trocnově - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Památník Jana Žižky z Trocnova v bývalé středověké sídelní lokalitě Trocnov zahrnuje v roce 1956 archeologicky odkryté zbytky dvou dvorců, jež ve 14. stol. náležely vladyckému rodu Jana Žižky.

Dále je možné navštívit údajné místo Žižkova narození a Žižkovu monumentální sochu (dílo prof. Josefa Malejovského z let 1958-1960). Sezónně přístupné je také Muzeum husitského hnutí a celý trocnovský areál, který je zpřístupněn formou značeného okruhu dlouhého asi 1 km.

Po hrázi Horního a Dolního rybníka vede cesta ke zbytkům dvorce Žižkova strýce Mikše s 9 m hlubokou studnou.
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB