Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Hluboká nad Vltavou mit Schloss Ohrada - "Kulturschatz" 
  • Zámek Hluboká nad Vltavou se zámkem Ohrada - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Bezručova 142 
  • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Hluboká nad Vltavou mit Schloss Ohrada - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

An der Stelle des heutigen Schlosses stand seit der 2. Hälfte des 13. Jh. eine frühgotische Burg.

Sein heutiges Aussehen erhielt das Schloss Hluboká nad Vltavou unter der Herrschaft von Jan Adolf II., der es nach dem Vorbild von Schloss Windsor umbauen ließ. Auf der gegenüberliegenden Seite des Schlosses wurde eine Reithalle mit Saal und offenem Dachstuhl errichtet. An die Südfassade dieses riesigen Saales wurde eine mit Schnitzereien reich verzierte Tribüne gesetzt. Heute befinden sich in diesem Raum die Sammlungen der Südböhmischen Galerie Aleš.

Besonderes Augenmerk widmeten die Eigentümer der Gestaltung der umliegenden Landschaft. Das Schloss Ohrada (Zwinger) wurde als Jagdschloss im Barockstil in den Jahren 1708–1713 erbaut und sollte für die Veranstaltung von Jagdausflügen und prunkvollen Jagdfeiern dienen. Das erste Jagdmuseum im Schloss Ohrada entstand bereits in der 1. Hälfte des 19. Jh.

Zámek Hluboká nad Vltavou se zámkem Ohrada - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Na místě dnešního zámku stával od 2. poloviny 13. stol. raně gotický hrad.

Dnešní podobu získala Hluboká za vlády Jana Adolfa II., který nechal zámek přestavět po vzoru Windsoru. Na protilehlé straně zámku byla vybudována jízdárna se sálem s otevřeným krovem. Do jižního čela tohoto ohromného sálu byla vložena řezbářsky bohatě zdobená tribuna. Dnes jsou v tomto prostoru instalovány sbírky Alšovy jihočeské
galerie.

Mimořádná pozornost byla věnována i úpravě okolní krajiny. Zámek Ohrada byl jako lovecký zámek postaven v barokním slohu v letech 1708-1713 a měl sloužit k pořádání honu a honosných loveckých slavností. První lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v polovině 19. stol.
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB