Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Holašovice – UNESCO-Welterbestätte - "Kulturschatz" 
  • Holašovice – vesnická památková rezervace UNESCO - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Jankov 46 
  • 373 84 Dubné 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Holašovice – UNESCO-Welterbestätte - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Dorf Holašovice wurde wahrscheinlich Mitte des 13. Jh. gegründet. 1292 schenkte es Wenzel II. dem Orden der Zisterzienser in Vyšší Brod / Hohenfurth. In den Jahren 1520-1521 wurden das Dorf und die Umgebung von einer Pestepidemie heimgesucht. In den größtenteils entvölkerten Ort zogen deutsche Siedler. Die Ortschaft bestand aus landwirtschaftlichen Höfen, die eine geschlossene Einheit bildeten. Die Anordnung der Höfe mit Stuckdekoren des sog. Volks- oder Bauernbarocks aus der 2. Hälfte des 19. Jh., die an den meisten Fassaden erhalten gebliebenen sind, stellen ein einzigartiges Beispiel einer historischen Dorfanlage dar. Holašovice ist ein Teil der Gemeinde Jankov.

Aufgrund ihres großen Wertes wurde die Ortschaft 1995 zur dörflichen Denkmalzone erklärt und 1998 in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. Jedes Jahr im Juli befindet ein großes Dorffest in der Gemeinde statt.

Holašovice – vesnická památková rezervace UNESCO - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Vesnice byla založena asi kolem poloviny 13. stol., r. 1292 ji daroval Václav II. řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě. V letech 1520-1521 zasáhla vesnici i okolí morová epidemie, vesnice se téměř vylidnila a v té době přišlo do obce německé obyvatelstvo. Vesnice je tvořena zemědělskými usedlostmi, které vytvářejí ucelený památkový soubor. Situování usedlostí spolu s dochovaným štukovým dekorem tzv. lidového nebo také selského baroka na většině průčelí z období 2. poloviny 19. stol. vytváří jedinečnou ukázku historického vesnického prostředí. Holašovice jsou částí obce Jankov.

Pro své jedinečné dochované hodnoty byla obec prohlášena r. 1995 vesnickou památkovou rezervací a v r. 1998 byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Každý rok v červenci se v obci konají Selské slavnosti.
Rendert Time: 0,206 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB