Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Slavonice - "Kulturschatz" 
  • Slavonice - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Horní nám. 525 
  • 378 81 Slavonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Slavonice - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Slavonice, das bereits im 12. Jh. erstmals erwähnt wurde, hat zwei kleine Marktplätze aus dem 14. Jh. Dazwischen befindet sich die Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Die Kirche besteht aus einer dreischiffigen Basilika und einer barocken Kapelle aus dem 18. Jh.

Das 16. Jh. führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt. Die Häuser weisen typische Giebel der italienischen Renaissance mit reicher Kratzmalereiverzierung auf, in den Innenräumen dominieren Rautengewölbe und Zunfträume mit Wandmalereien. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verfielen zahlreiche ausgebrannte und verlassene Häuser. Ende des 17. Jh. wurde Slavonice von einer Pestepidemie und einem zerstörerischen Feuer heimgesucht.

Im 19. und 20. Jh. wurde ein Teil der Stadtbefestigung niedergerissen und ein neues Rathaus erbaut. Aufgrund ihres historischen und architektonischen Wertes wurde die Stadt 1961 zur städtischen Denkmalzone erklärt.

Slavonice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Slavonice, poprvé zmiňovány již ve 12. stol., mají dve náměstí pocházející ze 14. stol. Mezi nimi stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel tvoří trojlodní bazilika a barokní kaple z 18. stol.

Hospodářský rozkvět přineslo městu 16. stol. Domy mají typické štíty italské renesance s bohatou sgrafitovou výzdobou, uvnitř jsou sklípkové klenby a cechovní místnosti s nástěnnými malbami. Po třicetileté válce zůstala řada domů vypálena a opuštěna. Koncem 17. stol. zasáhla Slavonice morová epidemie a zničující požár.

V 19. a 20. stol. byla zbořena část městského opevnění a postavena nová radnice. Pro své historické a architektonické kvality bylo město v roce 1961 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB