Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schwarzer Turm, České Budějovice / Böhmisch Budweis - "Kulturschatz" 
  • Černá věž, České Budějovice - "Kulturní poklad" 
  •  
  • nám. Přemysla Otakara II. 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schwarzer Turm, České Budějovice / Böhmisch Budweis - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Bau des schwarzen Turms als Wach- und Beobachtungsturm fand in den Jahren 1549-1577 statt, 1547 begannen bereits die Vorbereitungsarbeiten. 1606 erhielt der Turm nachträglich eine Uhr. Er wurde mehrmals umgebaut, zuletzt in den Jahren 1982-1985.

Er hat einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 11,6 m und einer Höhe von 71,9 m. Auf Höhe des Fundaments ist das Mauerwerk 3,1 m dick.

Im Turm hängen insgesamt sechs Glocken. Die älteste von ihnen ist die Silberglocke aus dem Jahr 1630 in der Turmkuppel, gefolgt von der Marienglocke aus dem Jahr 1684. Die kleinste Glocke ist das Sterbeglöckchen aus dem Jahr 1705 mit lediglich 45 cm Durchmesser. Die größte Glocke Bumerin wiegt 3,5 t und wurde 1723 durch den Glockenmeister Sylvius Kreuz zusammen mit der zweitgrößten Glocke Marta 1,75 t) und der 3. Glocke Octava gegossen. Die jüngste Glocke ist die Budvar aus dem Jahr 1995.

Černá věž, České Budějovice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Stavba strážné a hlásné věže probíhala v letech 1549-1577, ačkoliv přípravné práce byly zahájeny už r. 1547. Roku 1606 byla ještě dodatečně opatřena hodinami.

Věž, vysoká 71,9 m, prošla radou oprav, naposledy v letech 1982-1985. Je založena na čtvercovém půdorysu o straně 11,6 m. Zdivo v úrovni základu je silné 3,1 m.

Ve věži je celkem 6 zvonů. Nejstarším je zvon Stříbrný z r. 1630 v báni věže, následuje zvon Maria z r. 1684. Nejmenší je Umíráček z r. 1705 s pouhými 45 cm průměru. Největší Bumerin váží 3,5 t a byl odlit v roce 1723 zvonařským
mistrem Sylviem Kreuzem spolu s druhým největším zvonem Marta (1,75 t) a třetím zvonem Octava. Nejmladším zvonem je Budvar z r. 1995.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB