Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Vimperk / Winterberg - "Kulturschatz" 
  • Zámek Vimperk - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámek 20 
  • 385 01 Vimperk 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Vimperk / Winterberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ursprünglich gotische Burg, die Mitte des 13. Jh. erbaut wurde, sicherte den Goldenen Steig als bedeutenden Handelsweg. Einige Umbauten gaben der Anlage das Aussehen eines Schlosses, das allerdings 1857 durch einen großen Brand völlig zerstört wurde.

Das Gebäude wurde schnell restauriert und blieb in dieser Gestalt bis heute erhalten. Das Schloss besteht aus einer Vorburg und dem eigentlichen Oberschloss. Im ehemaligen Turm des alten Nordteils befindet sich die sog. evangelische Kapelle mit einem Kreuzgewölbe. Unweit des Schlosses an der Nordseite steht die vorgezogene Festung Haselburg.

In der Vorburg befand sich eine Brauerei, deren Räume Mitte des 19. Jh. in Wohnungen und Büros umgebaut wurden. Derzeit sind im Schloss Ausstellungsräume, das Magazin des Museums und Büroräume untergebracht.

Zámek Vimperk - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Původně gotický hrad z poloviny 13. stol. zajišťoval bezpečnost na Zlaté stezce – důležité obchodní cestě. Několik přestaveb mu dalo zámeckou podobu, ale v r. 1857 byl zámek zcela zničen rozsáhlým požárem.

Objekt byl rychle opraven a tato podoba mu zůstala do dnešní doby. Zámek se skládá z předhradí a vlastního horního zámku. V bývalé veži starého severního traktu je tzv. evangelická kaple s krížovou klenbou. Nedaleko zámku na severní straně stojí předsunuté opevnění zvané Haselburk.

V předhradí býval pivovar, přestavěný v polovině. 19. stol. na byty a kanceláře. V současné době jsou v zámku výstavní místnosti, depozitáře muzea a kanceláře.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB