Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Theresiental bei Nové Hrady / Gratzen - "Kulturschatz" 
  • Terčino údolí u Nových Hradů - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 373 33 Nové Hrady 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Theresiental bei Nové Hrady / Gratzen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der naturnahe Landschaftspark, der sich auf einer Fläche von 138,3 ha erstreckt, wurde 1949 zum national wertvollen Naturdenkmal erklärt.

Er wurde als herrschaftlicher Park angelegt, wahrscheinlich 1756 durch J. N. Buquoy auf Veranlassung der Gräfin Theresia (daher Theresiental, ursprünglich Schönes Tal) im Tal des Flusses Stropnice / Strobnitz. Der Park ist mit zahlreichen exotischen Holzarten bepflanzt. Heute noch kann man das Eingangstor aus dem Jahr 1797, das Kurhaus "Wenzelsbad" im Empire-Stil und das klassizistische sog.Blaue Haus bewundern.

Außerdem befinden sich die gut erhaltene und restaurierte Mühle Hamerský Mlýn(heute eine Pension),die Festung Cuknštejn / Zuckenstein, Teiche (Gabrielateich, Damenteich), eine 500 Jahre alte Eiche und vor allem der künstlich angelegte Wasserfall aus dem Jahr 1817 auf dem Gelände. Durch den Park führt ein 5 km langer Rundweg.

Terčino údolí u Nových Hradů - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Prírodně krajinářský park, rozprostírající se na ploše 138,3 ha, byl roku 1949 prohlášen za národní prírodní památku.

Byl založen jako šlechtický park zřejmě r. 1756 J.N. Buquoyem na podnět hraběnky Terezie (odtud též Terčino nebo také Tereziino údolí, puv. Krásné) v údolí řeky Stropnice. Je osázen značným množstvím cizokrajných dřevin a dodnes zde můžeme obdivovat vstupní bránu z r. 1797, empírový lázeňský dům Václavovy lázně (tzv. Láznicky) a klasicistní tzv. Modrý dům.

Dále se zde nachází zachovalý a upravený hamerský mlýn (dnes penzion), tvrz Cuknštejn, rybníky (Gabrielin, Dámský), 500 let starý památný dub a především pak umělý vodopád z r. 1817. Vše spojuje 5 km dlouhá okružní naučná stezka.
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB