Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Kozel, Šťáhlavy - "Kulturschatz" 
  • Zámek Kozel, Šťáhlavy - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Šťáhlavy 67 
  • 323 03 Šťáhlavy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schloss Kozel, Šťáhlavy - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Schloss Kozel, ein national wertvolles Kulturdenkmal, stammt aus der Zeit des frühen Klassizismus. Die einfache und klare Architektur des Bauwerks wurde durch die Gedanken des französischen Philosophen J.J. Rousseau beeinflusst.

Der Komplex wird von einem vier ügeligen Hauptgebäude und zwei gegenüberliegenden Nebengebäuden gebildet. Das Hauptgebäude des Schlosses ist einstöckig mit einer Hauptfront, die durch flache Wandpfeiler und halbumrahmte Mauerblenden gegliedert ist. Die Stirnwand ist 17-achsig und in dessen Mitte steht ein flaches, einfaches Portal. Über ihm befindet sich auf dem Dachgiebel ein oktogonaler Uhrturm mit Zwiebeldach. An den Vorhoffassaden wurde das Gliederungssystem nochmals reduziert.

Das Dach des Südflügels ist mansardenartig mit einem Halbstock, sonst handelt es sich um Walmdächer.

Zámek Kozel, Šťáhlavy - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zámecký komplex Kozlu, který je národní kulturní památkou, pochází z období raného klasicismu. Jednoduchá a čistá architektura stavby byla inspirována myšlenkami francouzského filozofa J.J. Rousseaua.

Komplex je tvořen čtyrkrídlou hlavní budovou a dvěma dvojicemi paralelně situovaných vedlejších budov. Hlavní zámecká budova je přízemní s průcčelím, členěným redukovanými plochými pilastříky a poli rámovanými lisenovými rámci. Hlavní průčelí je 17 osé a v jeho středu je plochý jednoduchý portál. Nad ním je v hřebeni střechy drobná oktogonální hodinová vížka s cibulkou.

Na nádvorních fasádách je členící systém ješte redukován. Střechy jsou valbové, pouze střecha jižního křídla je mansardová s polopatrem.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB