Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Reithalle in Světce / Heiligen - "Kulturschatz" 
  • Jízdárna ve Světcích - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Reithalle in Světce / Heiligen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Reithalle in Světce ist ein Bauwerk von monumentalen Ausmaßen, das zu den größten in Europa gehört.

Ihr Grundriss hat die Form eines Kreuzes. Die Reithalle ist 60,2 m lang, 52 m breit und 26,3 m hoch. Der Rohbau wurde 1859 fertiggestellt, in den Jahren 1861-1862 wurde die Reithalle erweitert und umgebaut. Sie wurde so angelegt, dass es möglich war, den Mist direkt auf die Wagen zu werfen. Im Gebäude befanden sich auch eine Schmiede, Lagerräume, im Obergeschoss Logen und Zimmer mit Toiletten.

Die Entwürfe verbinden Elemente der Industriearchitektur mit der Vorstellung eines aristokratischen Baus. Der größere Teil des Innenraums wird von der großen Reithalle eingenommen, die von Galerien umgeben ist und von einem hölzernen Dach mit Oberlichtern bedeckt wird. Die Fassade des Gebäudes ist im neoromanischen Stil gestaltet, sie ist vielgliedrig und mit zahlreichen plastischen Dekorationen versehen.

Jízdárna ve Světcích - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Jízdárna ve Světcích je stavba monumentálních rozměrů vystavěná na půdorysu kříže, která svou velikostí patří mezi největší v Evropě.

Je dlouhá 60,2 m, široká 52 m a vysoká 26,3 m. Hrubá stavba byla hotova v roce 1859, dostavba a úpravy probíhaly v letech 1861-1862. Objekt byl upraven tak, že umožnoval shoz hnoje ze stájí přímo na vozy, byla zde kovárna, sklady, v patrech lóže a pokoje s toaletami.

V projektu jsou spojeny prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Vetší cást interiéru zaujímá velká prostora jízdárny obklopená galeriemi a krytá dřevěnou střechou se světlíkem. Vnějšek objektu je řešen v novorománském stylu, je členitý s bohatou plastickou dekorací.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB