Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Böhmerwaldmuseum Sušice – Bürgerhaus,Sušice / Schüttenhofen - "Kulturschatz" 
  • Muzeum Šumavy Sušice – Mešťanský dům, Sušice - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Böhmerwaldmuseum Sušice – Bürgerhaus,Sušice / Schüttenhofen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Böhmerwaldmuseum Sušice – Bürgerhaus,Sušice / Schüttenhofen Das Böhmerwaldmuseum in Sušice befindet sich in einem städtischen Bürgerhaus aus der Renaissance mit gotischem Kern aus der 2. Hälfte des 15. Jh.

In den Jahren 1775-1936 hatte hier das Dekanat seinen Sitz, danach wurden die Räumlichkeiten für das städtische Museum genutzt. Das Museum wurde 1880 durch den Lehrer Holík als erstes Museum im Böhmerwald gegründet. Neben Objekten, die sich auf die Geschichte der Stadt und der Umgebung beziehen, befinden sich hier ständige Ausstellungen über die Glaskunst des Böhmerwaldes, das Sušicer Zündholzgewerbe, den Sušicer Zinnschatz, die Kapuziner-Bibliothek und eine Gedenkhalle für den Schriftsteller Karl Klostermann.

Die mechanische Weihnachtskrippe mit originalgetreuen Kopien von bedeutenden Gebäuden der Stadt Sušice und der Umgebung sowie mit Beispielen traditionellen Handwerks des Böhmerwaldes gehört zu den Besonderheiten des Museums.

Muzeum Šumavy Sušice – Mešťanský dům, Sušice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Muzeum Šumavy v Sušici se nachází v renesančním mešťanském domě s gotickým jádrem z 2. poloviny 15. stol.

V letech 1775-1936 zde bývalo děkanství, poté byly prostory využity pro městské muzeum. Muzeum bylo založeno roku 1880 učitelem Holíkem jako první muzeum v Pošumaví. Najdeme zde předměty vztahující se k historii města
a okolí, expozici šumavského sklářství a sušického sirkařství, sušický cínový poklad, kapucínskou knihovnu a pamětní síň šumavského spisovatele Karla Klostermanna.

Nově je zde ke zhlédnutí sušický mechanický betlém s věrnými kopiemi význačných budov ve městě a okolí a s ukázkou starých šumavských řemesel.Rendert Time: 0,191 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB