Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burgruine Rabí, Sušice / Schüttenhofen - "Kulturschatz" 
  • Zřícenina hradu Rabí, Sušice - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Státní hrad Rabí, čp. 53 
  • 342 01 Sušice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burgruine Rabí, Sušice / Schüttenhofen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burgruine Rabí ist die größte Burgruine Böhmens und liegt 9 km nordöstlich von Sušice.

Der Kern der Burg entstand wahrscheinlich Anfang des 13. Jh. in Form eines Wehrturmes. Man geht davon aus, dass die Aufgabe der Burg in der Verteidigung des Handelsweges zwischen den Städten Sušice und Horaždovice und den reichen Goldwäschereien entlang des Flusses Otava / Wottawa bestand. Den Annahmen von Historikern zufolge wurde die Burg wahrscheinlich durch deutsche Grafen aus Bogen gegründet und später durch das Geschlecht der Wittelsbacher genutzt, da das Gebiet von Sušice in den Jahren 1124-1273 zu Bayern gehörte.

Ende des 13. Jh. wurde die Region erneut ein Teil von Böhmen. Rabí ist dadurch bekannt, dass der Hussit Jan Žižka hier sein zweites Auge verlor. 1978 wurde Rabí zum national wertvollen Kulturdenkmal erklärt.

Zřícenina hradu Rabí, Sušice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zřícenina hradu Rabí je největší hradní zřícenina v Čechách, ležící 9 km severovýchodně od Sušice.

Jádro hradu vzniklo patrně na počátku 13. stol. ve formě strážní věže. Předpokládá se, že úkolem hradu bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice a Horaždovice a také bohatá rýžovište zlata podél řeky Otavy. Podle předpokladů historiků byl hrad založen pravděpodobně německými hrabaty z Bogenu a později užíván rodem Wittelsbachu, protože území Sušicka patřilo v letech 1124-1273 Bavorsku.

Koncem 13. stol. se toto území pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Rabí proslulo tím, že zde Jan Žižka přišel o své druhé oko. Roku 1978 bylo prohlášeno za národní kulturní památku.

Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB