Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burgruine Přimda / Pfraumberg - "Kulturschatz" 
  • Zřícenina hradu Přimda - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 348 06 Přimda 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burgruine Přimda / Pfraumberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burgruine der romanischen Burg Přimda, der ältesten bekannten Steinburg auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, befindet sich auf einem allein stehenden Berg über dem gleichnamigen Städtchen.

Nach dem Chronisten Cosmas von Prag wurde die Burg 1121 durch Deutsche (wahrscheinlich von Diepold II. von Vohburg) erbaut. Es wird vermutet, dass Přimda kurz nach der Fertigstellung durch Vladislav I. eingenommen wurde, da er die Errichtung in Grenznähe als Verletzung seiner hoheitlichen Rechte ansah.

Die Burg auf dem dominanten Berg bestand aus einem hohen, bewohnbaren Prismenturm mit quadratischem Grundriss, dem sog. Donjon. Sie wurde im Hochmittelalter weiter ausgebaut. Im Laufe ihrer Geschichte konnte die Burg nur einmal eingenommen werden, erfolglos versuchte dies auch das Hussitenheer.

Die Burg wurde zum national wertvollen Kulturdenkmal erklärt.

Zřícenina hradu Přimda - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zřícenina románského hradu Přimda, nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR, se nachází na izolovaném kopci nad stejnojmenným městečkem.

Dle Kosmy byl hrad vybudován r. 1121 Němci (zřejmě Depoldem II. z Vohburku). Pravděpodobně nedlouho po dokončení stavby byla Přimda dobyta Vladislavem I., protože její výstavbu za hranicemi považoval za porušení svých svrchovaných práv.

Hrad na dominantním vrcholu tvořila vysoká obytná hranolová věž o čtvercovém půdorysu, tzv. donjon, a ve vrcholném středověku byl hrad dále rozširován. Za svou historii byl hrad dobyt jen jednou, neúspešne dobýt se ho ale pokoušelo i husitské vojsko.

Byl prohlášen za národní kulturní památku.Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB