Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dr. Hostaš Heimatmuseum, Klatovy / Klattau - "Kulturschatz" 
  • Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Hostašova ul. č. 1 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Dr. Hostaš Heimatmuseum, Klatovy / Klattau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

In den Jahren 1904-1907 wurde an der Stelle der ehemaligen sog. Votiner Hütte der Herren von Janovice in Klatovy ein neues Jugendstilgebäude der Städtischen Sparkasse errichtet. Dort befanden sich auch die Ausstellungsräume des Museums.

1936 bezog die Sparkasse ein neues Gebäude am Stadtplatz von Klatovy. Das Museum konnte so das gesamte Jugendstilgebäude nutzen. Im Herbst 1944 wurde ein Befehl zur Räumung des Gebäudes erlassen. In den Jahren 1945–1946 nutze das örtliche Nationalkomitee das leerstehende Museum als Lager für von Deutschen und Kollaborateuren beschlagnahmten Gegenständen. Anfang der 70er Jahre wurde das Hauptgebäude des Museums aufgrund seines schlechten technischen Zustands für die Öffentlichkeit gesperrt.

1985 wurde mit einer umfangreichen Rekonstruktion begonnen. Die Umbaumaßnahmen wurden 1994 abgeschlossen und das Gebäude ist seitdem wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V letech 1904-1907 proběhla na místě bývalé tzv. Votínské chalupy pánů z Janovic výstavba nové secesní budovy Městské spořitelny v Klatovech, v jejímž patře byly i výstavní sály muzea.

V roce 1936 byla pro spořitelnu postavena nová budova v Klatovech na náměstí a muzeum tak získalo secesní budovu celou. Na podzim 1944 byl dán příkaz k vyklizení budovy. V letech 1945-1946 využil vyklizenou budovu muzea místní národní výbor jako skladište předmětě konfiskovaných u Němců a kolaborantů. Počátkem 70. let byla hlavní budova muzea pro špatný technický stav pro veřejnost uzavřena.

V roce 1985 byla zahájena její rozsáhlá rekonstrukce. Roku 1994 byla budova po dlouhotrvající rekonstrukci zpřístupněna.
Rendert Time: 0,180 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB