Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Benediktinerkloster Kladruby / Kladrau - "Kulturschatz" 
  • Benediktinský klášter v Kladrubech - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 349 61 Kladruby 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Benediktinerkloster Kladruby / Kladrau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Kloster Kladruby, ein national wertvolles Kulturdenkmal, wurde 1115 erbaut. Das ehemalige Benediktinerkloster befindet sich am Fluss Úhlavka, ca. 10 km von Stříbro / Mies entfernt.

Es wurde Anfang des 12. Jh. von Fürst Vladislav I. gegründet, die heutige Gestalt stammt allerdings aus dem 18. Jh. Heute besteht das Klosterareal aus vier großen Einheiten: der barock-gotischen Kirche, an deren Umbau Jan Blažek Santini mitwirkte, der alten Prälatur samt eines Flügels des alten Konvents, dem neuen Konvent und dem Ostflügel, bestehend aus einem Wirtschaftsgebäude, der sog. Klosterschule, der neuen Prälatur und aus kleineren Ställen. Südlich des Ostflügels am Rande des Gartens steht ein ursprünglich ebenfalls im Barockstil errichtetes Gartenhaus.

Benediktinský klášter v Kladrubech - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Klášter v Kladrubech, národní kulturní památka, byl postaven roku 1115. Tento bývalý benediktinský klášter se nachází v oblasti kolem řeky Úhlavky necelých 10 km od Stříbra.

Ačkoliv ho kníže Vladislav I. založil již na počátku 18. stol., současná podoba pochází ze století osmnáctého. V současném stavu se areál skládá ze čtyř velkých celků: barokně- gotického kostela, na jehož přestavbě se podílel Jan Blažek Santini, tzv. staré prelatury včetně křídla tzv. starého konventu, nového konventu a celku východního bloku, tvořeného hospodářskou budovou, tzv. klášterní školou, tzv. novou prelaturou a objektem malých stájí. Jižne od východního bloku na kraji zahrady je původem rovněž barokní zahradnický domek.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB