Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Wasserhammerwerk Horejší lub in Dobřív - "Kulturschatz" 
  • Vodní hamr Hořejší lub v Dobřívě - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Nám. J. Urbana 141/I 
  • 338 44 Dobřív 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Wasserhammerwerk Horejší lub in Dobřív - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Wasserhammerwerk Horejší lub in der Gemeinde Dobřív ist das größte und bedeutendste technische Denkmal seiner Art in Tschechien.

 Das gemauerte Gebäude wurde Anfang des 19. Jh. erbaut. Die Maschinen stammen aus dem 19. Jh., sind aber teilweise noch älter. Ursprünglich befanden sich hier Schmieden für die Herstellung von Eisen aus Erzen, Hochöfen, Rennfeuer, Puddelöfen, Walzwerke und ein Werkzeughammer.Früher wurde in diesem Hammerwerk Hochofenroheisen verblasen und aus diesem dann Stangenhalbfabrikate geschmiedet.

Nach der Verbreitung der modernen Stahltechnologie ging das Hammerwerk Ende der 60er Jahre des 19. Jh. zur Herstellung von schweren, geschmiedeten Werkzeugen über. Das bis heute funktionstüchtige Wasserhammerwerk befindet sich unterhalb des Sees am Bach Padrt und steht derzeit unter der Verwaltung des Dr. Bohuslav Horák Museums in Rokycany.

Vodní hamr Hořejší lub v Dobřívě - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Vodní hamr v obci Dobřív je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice.

Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. stol. Strojní vybavení pochází z 19. stol. a zčásti i z pozdější doby. Existovaly zde prvotní výhně na přímou výrobu železa z rud, vysoké pece zkujňovací hamry, pudlovna, válcovna a
konečně i nářaďový hamr. Původně se v hamru zkujňovalo ysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tycové polotovary.

Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu težkého kovaného nářadí. Dodnes funkční vodní hamr se nachází pod rybníkem na Padrťském potoce a v současné době je ve správě Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB