Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Červené Poříčí - "Kulturschatz" 
  • Zámek Červené Poříčí - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Červené Poříčí 1 
  • 340 12 Červené Poříčí 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schloss Červené Poříčí - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Entstehung des Schlosses wird auf das Jahr 1611 datiert. Zum Schloss gehörte ein Wirtschaftshof und ein Durchfahrtstor mit einem Gewölbe, das auf den Vorhof führte. Der Bau entspricht mit seinen lombardisch-sächsischen Giebeln auch den zeitgenössischen Objekten in der Umgebung. Die räumliche Aufteilung ist trotz späterer Umbauarbeiten erhalten geblieben.

Im 19. Jh. gehörte das Schloss der kaiserlichen Familie und nach der Entstehung der Tschechoslowakei dem Staat. Das neue Renaissanceschloss gab der heutigen Gemeinde ihren Namen, denn aufgrund der großen Dachfläche, die schon von weitem durch die rot schimmernden, gebrannten Dachziegel zu sehen war, wurde die Ortschaft »Červené Poříčí« (Rotes Flussgebiet) genannt.

Das Schloss Červené Poříčí ist seit 2010 Kulturdenkmal und wird vom staatlichen Amt für Denkmalschutz verwaltet.

Zámek Červené Poříčí - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Vznik zámku je datován do roku 1611. Zámek byl částečně opatřen předzámčím s průjezdní branou s průjezdem zaklenutým hřebínkovou klenbou, vedoucím na nádvoří. Stavba svými unikátními lombardsko-saskými štíty odpovídá i soudobým stavbám v okolí. Základní prostorové členění se tu zachovalo i přes pozdejší úpravy.

V 19. stol. zámek patřil císařské rodině a po vzniku ČSR připadl státu. Nový renesanční zámek dal nynější jméno celé obci, protože pro velkou plochu střechy, do dálky červeně svítící svou pálenou krytinou, se tehdy začalo říkat obci Červené Poříčí.

Státní zámek Červené Poříčí je od roku 2010 národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB