Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St.-Nikolaus-Kirche in Čečovice - "Kulturschatz" 
  • Kostel sv. Mikuláše, Čečovice - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 345 62 Čečovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

St.-Nikolaus-Kirche in Čečovice - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die St. Nikolaus-Kirche in Čečovice wurde zwischen 1330–1410 an der Stelle einer älteren Bestattungsstätte nahe der mittelalterlichen Festung der Herren von Velhart errichtet.

Die Kirche ist eines der bemerkenswertesten gotischen Bauwerke im ehemaligen Landkreis Domažlice / Taus und ein außergewöhnliches Beispiel gotischer Architektur. Sie weist Parallelen zum Regensburger Dom und zur Kirche St. Johannes der Täufer in Nabburg auf. An keinem anderen Bau einer ländlichen Kirche in Tschechien lässt sich eine solche Konzentration gotischer Elemente und Details finden.

Man geht davon aus, dass beim Bau dieser Ziegelsteinkirche Steinblöcke verwendet wurden, die ursprünglich für einen anderen, wesentlich größeren und wichtigeren Bau bestimmt waren.

Aufgrund ihrer Bedeutung wurde die Kirche 1990 zum national wertvollen Kulturdenkmal erklärt.

Kostel sv. Mikuláše, Čečovice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Kostel sv. Mikuláše byl postaven mezi lety 1330-1410 na místě staršího pohřebiště poblíž středověké tvrze pánů z Velhartic.

Kostel je jednou z nejpozoruhodnejších gotických staveb bývalého domažlického okresu a je výjimečným dokladem vrcholné gotické architektury. Architektura kostela má obdobu v řezenské katedrále a v kostele sv. Jana Křtitele v Nabburgu. Na žádné jiné dochované stavbě venkovského kostelíku v České republice není možné nalézt takovou koncentraci gotických prvků a detailů.

Předpokládá se, že při stavbě tohoto cihlového kostela byly použity kamenické články určené pro jinou, podstatně větší a významnější stavbu.

Pro svou důležitost byl kostel v roce 1990 prohlášen za národní kulturní památku.
Rendert Time: 0,201 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB