Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Museum für die Region Pilsen-Süd in Blovice – Schloss Hradiště - "Kulturschatz" 
  • Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – Zámek Hradiště - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámek Hradiště 1 
  • 336 01 Blovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Museum für die Region Pilsen-Süd in Blovice – Schloss Hradiště - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

An der Stelle des heutigen Schlosses stand im Mittelalter eine Festung, die erstmals 1545 erwähnt wurde. Sie gehörte dem Geschlecht der Hradišter aus Horovice, zu deren Eigentum auch der Hof und das Dorf Hradište zählte.

Ende des 17. Jh. wurde Jan Josef von Újezd zum Besitzer, der die Festung 1704 im Barockstil umbauen ließ. 1873 wurde das gesamte Schloss von Eduard Pállfy von Erdöd nach älteren Entwürfen im gotischen Stil umgebaut. 1918 erwarb es der Fabrikant Adolf Klikar von Hronov, in dessen Besitz das Schloss bis 1945 blieb, als es entsprechend den Anforderungen an das landwirtschaftliche Schulwesen umgestaltet wurde.

2000 ging das Schloss in den Besitz des Kreismuseums über. Nach einer umfangreichen Rekonstruktion wurde das Museum 2002 feierlich eröffnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – Zámek Hradiště - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V místech dnešního zámku stávala tvrz, která byla prvně zmíněna v roce 1545. Patřila rodu Hradištských z Horovic, kteří vlastnili též dvůr a ves Hradiště.

Koncem 17. stol. se stal držitelem Jan Josef z Újezda, který dal v roce 1873 zdejší tvrz barokně přestavět. V roce 1918 byl celý hradištský zámek přestavěn Eduardem Pállfym z Erdödu dle starších návrhů ve slohu gotiky. Roku 1918 získal hradištské panství hronovský továrník Adolf Klikar, v jehož vlastnictví bylo až do roku 1945, kdy byl objekt přizpůsoben potřebám zemědělského školství.

V roce 2000 byl zámek předán do majetku okresního muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2002 bylo muzeum slavnostně otevřeno a zpřístupněno veřejnosti.


Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB