Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Städtische Denkmalzone Horní Slavkov - "Kulturschatz" 
  • Městská památková zóna Horní Slavkov - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 357 31 Horní Slavkov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Städtische Denkmalzone Horní Slavkov - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

In der 1. Hälfte des 20. Jh. verschwanden aus der Innenstadt von Horní Slavkov fast 400 wertvolle Objekte des alten Stadtzentrums. Trotzdem blieben im historischen Kern einige prachtvolle Bürgerhäuser im Gotik- und Renaissancestil erhalten.

Das wertvollste von ihnen ist das Pluhahaus / Pluhuv dum aus den Jahren 1510-1512. Daneben ist im bürgerlichen Renaissancehaus Nr. 211 das Museum der Stadt Horní Slavkov untergebracht. In der Kirchstraße / Kostelní ulice steht die Säule der Allerheiligsten Dreifaltigkeit aus dem Jahr 1685. In der Smetanova-Straße / Smetanova ulice ist das Gebäude einer Erzmühle aus der 2. Hälfte des 16. Jh., das sog. Seidelhaus, erhalten geblieben.

Ein sehr bedeutendes Denkmal ist auch die spätgotische St. Georgskirche. Die ursprüngliche Kirchenbefestigung belegt erhaltene Schießscharten und drei Türme. Ende des 18. Jh. wurde der Innenraum der Kirche im Barockstil umgestaltet.

Městská památková zóna Horní Slavkov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Z centra Horního Slavkova zmizelo od pol. 20. stol. téměř 400 cenných objektů starého města. Přesto zůstalo v historickém jádru zachováno několik honosných pozdně gotických a renesančních měšťanských domů.

Nejcennějším z nich je Pluhův dům z let 1510-1512. Vedle něj je v renesančním měšťanském domě čp. 211 otevřeno Muzeum města Horní Slavkov. V Kostelní ulici stojí sloup Nejsvětější Trojice z r. 1685. Ve Smetanově ulici je dochován objekt rudného mlýna z 2. poloviny 16. stol. zvaný Seidelhaus.

Velmi významnou památkou je i pozdně gotický kostel sv. Jiří. Původní opevnění kostela dokazují zachované střílny a tři věže. Koncem 18. stol. byl interiér kostela barokizován.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB