Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg und Schloss Horní Hrad (Hauenstein), Krásný Les - "Kulturschatz" 
  • Hrad a zámek Horní Hrad (Hauenštejn), Krásný Les - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • Krásný Les 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Burg und Schloss Horní Hrad (Hauenstein), Krásný Les - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burg, deren erste schriftliche Erwähnung aus dem Jahr 1320 stammt, wurde von Ottokar II. Přemysl zum Schutz der Handelswege im Tal des Flusses Ohre / Eger gegründet.

Die ursprüngliche Burg mit einem steinernen Schutzturm erfuhr im Verlauf der Spätgotik, der Renaissance und des Barock bauliche Veränderungen. 1839 erwarb sie das Adelsgeschlecht Buquoy und ließ sie, inspiriert durch die englische Neogotik, in ein geräumiges Schloss umbauen. Das Geschlecht Buquoy besaß das Schloss bis zum Ende des 2. Weltkriegs, danach wurde es vom Staat beschlagnahmt.

Nach 1965 stand das Schloss leer und verfiel zusehends. Ende 2000 ging das baufällige Schloss in private Hände über. Es wurde statisch gesichert, das Eingangstor erneuert und seit der Restaurierung sind der Palast und der gotische Turm wieder zugänglich.

Hrad a zámek Horní Hrad (Hauenštejn), Krásný Les - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Hrad, o nemž první zmínka pochází z roku 1320, byl založen Přemyslem Otakarem II. k ochraně obchodních stezek v údolí Ohře.

Původní hrádek s obrannou kamennou věží procházel v průběhu období pozdní gotiky, renesance i baroka stavebními úpravami. V r. 1839 jej získal šlechtický rod Buquoyu, který jej nechal přestavět do podoby prostorného zámku, inspirovaného anglickou neogotikou. Rod Buquoyu vlastnil zámek až do konce války, poté jej zkonfiskoval stát.

Po r. 1965 zůstal zámek opuštěn a postupně chátral. Na sklonku r. 2000 přešel zámek v havarijním stavu do soukromých rukou. V současné době je staticky zajištěn, byla obnovena vstupní brána a při probíhající obnově byly paláce i opravená gotická vež zpřístupněny veřejnosti.
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB