Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss und Museum Sokolov / Falkenau - "Kulturschatz" 
  • Zámek a muzeum Sokolov - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámecká 1 
  • 356 01 Sokolov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Schloss und Museum Sokolov / Falkenau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Bereits Mitte des 13. Jh. stand an der Stelle des heutigen Schlosses eine Wasserfestung, die um das Jahr 1480 in eine Burg umgebaut wurde und das Fundament für das heutige Schloss bildete. Bei einem Angriff im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg Sokolov vollständig zerstört. Aus diesem Grund ließ sie der Besitzer Jan Hartvik Nostic im Stil der Spätrenaissance in ein komfortbales Schloss umbauen.

In den Jahren 1800-1805 kam es zu einer umfangreichen Umgestaltung im klassizistischen Stil. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Schloss von der Armee genutzt, die es erheblich beschädigt hinterließ. In den 60er Jahren wurde mit der schrittweisen Restaurierung des Schlosses begonnen und dort die Kreisbibliothek eingerichtet. 1960 eröffnete hier das Bergwerksmuseum Sokolov.

In den 70er Jahren wurden die Fassaden restauriert, das Erdgeschoss des Schlosses wurde in ein Trauzimmer und repräsentative Säle der Stadt umgestaltet.

Zámek a muzeum Sokolov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Již v polovině 13. stol. stála v místě současného zámku vodní tvrz, která byla kolem r. 1480 přestavěna na hrad, tvořící základ dnešní zámecké stavby. Sokolovský hrad byl po útocích v průběhu třicetileté války zcela zničený, a proto jej nechal přestavět jeho majitel Jan Hartvik Nostic v pozdně renesančních formách na pohodlný zámek.

V letech 1800-1805 proběhla důkladná úprava v klasicistním stylu. Po 2. světové válce sídlila v zámku armáda, která ho značně zdevastovala. V průběhu 60. let se začal zámek postupně opravovat a byla v něm umístěna okresní knihovna, v r. 1960 zde bylo otevřeno Muzeum hornického
Sokolovska.

V 70. letech byly opraveny fasády, interiér a přízemí zámku bylo upraveno na obřadní síň a reprezentačí prostory města.
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB