Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Loket / Elbogen - "Kulturschatz" 
  • Hrad Loket - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámecká 67 
  • 357 33 Loket 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Burg Loket / Elbogen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

An der Stelle einer ehemaligen slawischen Burganlage wurde Ende des 12. Jh. eine steinerne, königliche Burg gegründet. Auf dem höchst gelegenen Teil wurden ein quadratischer Turm und ein Palast errichtet. Auf der Nordseite stand eine Rotunden-Burgkapelle, deren Reste bis heute an den Mauern des Palastes zu erkennen sind. In der 2. Hälfte des 13. Jh. kam es zu einem umfangreichen Umbau der Burg.

Die heutige Gestalt bildete sich um die Jahrhundertwende des 14. zum 15. Jh. heraus. Als 1602 die Stadt Besitzer der Burg wurde, begann der Niedergang. Ende des 18. Jh. wurde die Burg in ein Gefängnis umgebaut und diente bis 1948 diesem Zweck. Eine originalgetreue Ausstellung über die Folter mit beweglichen Puppen und schauriger Musik versetzt die Besucher in die damalige Zeit zurück. Die Ausstellung wird durch ein Waffenmuseum, eine Porzellansammlung und archäologische Funde ergänzt.

Hrad Loket - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Na temeni někdejšího slovanského hradište byl ve 3. čtvrtině 12. stol. založen kamenný královský hrad. V nejvyšší části byla postavena čtvercová vež a palác. V severním dílu stála rotundová hradní kaple, dodnes dochovaná ve zdivu
paláce. Velká přestavba hradu proběhla ve 2. polovině 13. stol.

Dnešní podoba pochází z přelomu 14. a 15. stol. Od r. 1602, kdy se držitelem hradu stala městská obec, začal jeho úpadek. Koncem 18. stol. byl hrad přestavěn na věznici a tomuto účelu sloužil až do roku 1948. Zpět do tohoto období zavede velmi autentická expozice útrpného práva s pohybujícími se figurínami a mrazivým zvukovým doprovodem. Návštěvní expozici doplňuje muzeum zbraní, výstava porcelánu a archeologických nálezů.
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB