Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St. Nikolaus-Kirche, Cheb / Eger - "Kulturschatz" 
  • Kostel sv. Mikuláše, Cheb - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 350 02 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

St. Nikolaus-Kirche, Cheb / Eger - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Erzdekanatskirche St. Nikolaus stammt aus dem Anfang des 13. Jh., als sie als eine dreischiffige, romanische Basilika mit quadratischem Presbyterium im Westen und zwei Türmen erbaut wurde.

Vom ursprünglichen romanischen Bau blieben die unteren drei Etagen der Türme, das Westportal und ein Teil des Nordportals erhalten. Nach dem Großbrand 1270 wurde der romanische Teil durch ein gotisches Presbyterium ersetzt und in der 2. Hälfte des 15. Jh. wurde der Umbau des Kirchenschiffes in eine dreischiffige Halle realisiert. Nach dem Brand von 1742 wurde der Südturm mit einer barocken Kuppel versehen, während der Nordturm nur eine provisorische Überdachung erhielt. Nach einem weiteren Brand 1809 wurden bei der Reparatur des Daches und der Türme die Südtürme mit einem neogotischen Pyramidendach versehen. Der nördliche Turm wurde erst 50 Jahre später fertig gestellt.

Kostel sv. Mikuláše, Cheb - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Arciděkanský chrám sv. Mikuláše pochází z počátku 13. stol., kdy byl vystavěn jako trojlodní románská bazilika se čtvercovým chórem na západě a dvojicí věží.

Z původní románské stavby se dochovala spodní tři patra věží, západní portál a část severního portálu. Po velkém požáru r. 1270 byla románská část nahrazena gotickým chórem a ve 2. polovině 15. stol. proběhla přestavba chrámové lodi v halové trojlodí. Po požáru r. 1742 byla jižní vež osazena barokní kopulí, zatímco severní věž zůstala s provizorním zastřešením. Po dalším požáru r. 1809 byla při opravě střechy a věží osazena na jižní vež neogotická jehlancová střecha, severní věž byla dokončena až o 50 let později.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB