Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Seeberg, Ostroh - "Kulturschatz" 
  • Hrad Seeberg, Ostroh - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Poustka Ostroh 2 
  • 351 01 Ostroh 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Burg Seeberg, Ostroh - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Seeberg ist eine ursprünglich romanische Burg, die nach der Gründung um das Jahr 1200 Sitz eines Ministerialbeamten aus Cheb / Eger war. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1322, als König Johann von Luxemburg die Burg erwarb. Im 16. Jh. wurde sie in ein Schloß im Renaissancestil umgebaut.

Seit Anfang des 20. Jh. befindet sich die Burg Seeberg in Besitz der Stadt Františkovy Lázně / Franzensbad. Es handelt sich um einen Gebäudekomplex, der von einer Festung umgeben ist und hoch über dem Flüsschen Slatinný potok steht. Vom romanischen Kern ist ein Teil des Vorwerks mit einem Tor erhalten geblieben.

Eine Ausstellung zeigt die Entwicklung der Inneneinrichtung und der Möbelgestaltung im 19. Jh., z.B. mit Intarsien verzierte Möbel der Barock- und Rokokozeit, das Leben im Egerland im 19. Jh., die Geschichte des Porzellans und der Produktion im Betrieb Karlsbader Porzellan. Außerdem ist eine schwarze Küche zu sehen.

Hrad Seeberg, Ostroh - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Seeberg je původně románský hrad, který se stal po svém založení okolo r. 1200 sídlem některého z chebských ministeriálů. První písemná zmínka je z r. 1322, kdy ho získal král Jan Lucemburský. V 16. stol. prošel renesanční zámeckou přestavbou.

Od počátku 20. stol. je v majetku města Františkovy Lázně. Jedná se o komplex budov ohraničený hradbami a umístěný nad slatinným potokem. Z románského jádra se dochovala část přední hradby s bránou.

Expozice představuje vývoj interiéru a nábytkové tvorby v 19. stol. (např. barokní a rokokový intarzovaný nábytek), chebský venkov v 19. stol., dějiny porcelánu a výrobu závodu Karlovarský porcelán. K vidění je zde také černá
kuchyně.
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB