Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Mostov / Mostau - "Kulturschatz" 
  • Zámek Mostov - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Mostov 1 
  • 350 02 Odrava 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Schloss Mostov / Mostau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Siedlung Mostov wurde 1353 erstmals erwähnt, die dortige Festung ca. 1520. Nach mehreren Eigentümern, die sich auf der Festung abwechselten, erwarb sie nach 1693 Jan Heinrich Pergler von Perglas, der die alte Festung in ein barockes Schloss umbauen ließ.

Der umfassende Umbau des Schlosses geschah im romanischen Stil mit vier Ecktürmen. Um das Objekt herum wurden ein Park mit Springbrunnen und ein größeres Gehege angelegt. Ab 1885 war das Schloss Familiensitz des Großindustriellen Baron Georg Haase von Hasenfels, einer der beiden Besitzer der Porzellanfabrik in Horní Slavkov / Schlaggenwald. Baronin Olga Haas lebte hier bis zu ihrem Tod 1942.

Das Schlosshotel Mostov wurde nach einer umfangreichen Sanierung des Gebäudes im September 2002 eröffnet. Im Frühjahr 2004 konnte die Schlosskapelle eingeweiht werden.

Zámek Mostov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Poprvé se osada Mostov připomíná r. 1520, přičemž zmínka o tamní tvrzi pochází približně z r. 1520. Po několika majitelích, kteří se na tvrzi vystřídali, ji získal po roce 1693 Jan Bedřich Perglar z Perglasu, který starou tvrz přestavěl na barokní zámek.

Pozdější důkladná přestavba zámku byla v romantickém slohu se čtyřmi nárožními vežemi. Kolem objektu byl zřízen park s vodotryskem a větší obora. Od r. 1885 se zámek stal rodinným sídlem velkoprůmyslníka barona Georga Haase z Hasenfelsu, jednoho ze dvou spolumajitelů slavkovské porcelánky. Baronka Olga Haas zde žila až do své smrti v roce 1942.

Zámecký hotel Mostov byl uveden do provozu po rozsáhlé rekonstrukci objektu v září r. 2002. Na jaře r. 2004 byla nově vysvěcena zámecká kaple.
Rendert Time: 0,195 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB