Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Kynžvart / Königswart - "Kulturschatz" 
  • Zámek Kynžvart - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámek Kynžvart 
  • 357 91 Lázně Kynžvart 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Schloss Kynžvart / Königswart - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Schloss Kynžvart / Königswart, ein Beispiel für eine ländliche, repräsentative Residenz im Stil des Wiener Klassizismus, liegt im Naturschutzgebiet Slavkovský les / Kaiserwald.

In der 2. Hälfte des 16. Jh. wurde im Tal unterhalb der Burg Kynžvart ein Schloss im Renaissance-Stil gebaut, an dessen Stelle Ende des 17. Jh. ein barockes Schloss errichtet wurde. Berühmtester Eigentümer war der österreichische Ministerpräsident Kanzler von Metternich, der das Schloss in den Jahren 1821-1839 im klassizistischen Stil umbauen ließ.

Die Bibliothek umfasst über 24.000 Bände, deren Bestand durch eine einzigartige Sammlung wertvoller Handschriften und alter Drucke aus der Bibliothek des aufgelösten Klosters im schwäbischen Ochsenhausen ergänzt wird. Die Sammlung von Erstdrucken, eine der größten in Tschechien, umfasst 230 Exemplare in 145 Bänden. Im Schloss kann man außerdem das Kuriositätenkabinett mit 4.000 Exponaten wie z.B. den Kamm von Maria Theresia oder den Degen von Ludwig XIV. besichtigen.

Zámek Kynžvart - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zámek Kynžvart, který je příkladem venkovské reprezentativní rezidence ve stylu vídeňského klasicismu, leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Ve druhé polovině 16. stol., v údolí pod kynžvartským hradem, byl postaven nejprve renesanční zámek, na jehož místě byl koncem 17. stol. postaven zámek barokní. Nejslavnějším majitelem byl rakouský ministerský předseda, kancléř
Metternich, který nechal zámek v letech 1821-1839 klasicisticky přestavět.

Knihovna obsahuje přes 24.000 svazků; její základy obohatila unikátní kolekce vzácných rukopisů a starých tisků z knihovny zrušeného kláštera ve švábském Ochsenhausenu. 230 prvotisků ve 145 svazcích představuje jednu z největších
sbírek prvotisků u nás. Na zámku je dále k vidění kabinet kuriozit, čítající na 4.000 exponátů jako např. hřeben Marie Terezie nebo kord císaře Ludvíka XIV.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB