Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Reliquienschrein des Hl. Maurus, Bečov nad Teplou - "Kulturschatz" 
  • Relikviář sv. Maura, Bečov nad Teplou - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Nám. 5. Května 13 
  • 364 64 Bečov nad Teplou 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Reliquienschrein des Hl. Maurus, Bečov nad Teplou - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Reliquienschrein des Hl. Maurus, ein Meisterwerk dermittelalterlichen Goldschmiedekunst, wurde Anfang des 13. Jh. für die Benediktinerabtei in Florennes(heutiges Belgien) zur Aufbewahrung der Überreste des Hl. Johannes des Täufers, des Hl. Maurus und des Hl. Timotheus hergestellt. 1838 kaufte ihn Alfred de Beaufort von der Kirche, ließ ihn restaurieren und 1888 auf Burg und Schloss Bečov bringen.

Noch vor ihrer Aussiedlung aus der Tschechoslowakei 1945 versteckte die Familie de Beaufort den Reliquienschrein unter dem Fußboden der Burgkapelle. Zur Wiederentdeckung trug ein geheimnisvoller Amerikaner bei, der 1984 über die Abholung und den Kauf eines nicht näher beschriebenen Objektes zu verhandeln begann, für das er 250.000 USD anbot.

Der Reliquienschrein war bei seinem Fund 1985 sehr beschädigt. Seit 2002 ist er im Tresorraum des Schlosses Bečov ausgestellt.

Relikviář sv. Maura, Bečov nad Teplou - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Relikviár sv. Maura, mistrovské dílo středověkého zlatnictví, byl zhotoven na počátku 13. stol. pro benediktinské opatství ve Florennes (území dnešní Belgie) pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Roku 1838 ho od církve koupil Alfred de Beaufort, který jej nechal opravit a roku 1888 převézt na hrad a zámek Bečov.

Před odsunem z Československa r. 1945 ukryl rod de Beaufort relikviář pod podlahu hradní kaple. Ke znovuobjevení relikviáře přispěl tajemný Američan, který začal v r. 1984 vyjednávat o vyzvednutí a odkoupení blíže neurčené památky, za kterou nabízel 250.000 USD.

Relikviář byl nalezen r. 1985 ve značně poškozeném stavu, od roku 2002 je vystaven v trezorové místnosti zámku Bečov.
Rendert Time: 0,215 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB