Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Černý, Daniel - Kunstschmied 
  • Černý, Daniel - umělecký kovář 
  •  
  • Komenského 36 
  • 373 33 Nové Hrady 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Černý, Daniel - Kunstschmied

1995 ausgelernt als Schmied in Hněvkovice und 1998 als Kunstschmied in Jihlava. Seit 2000 arbeitet er selbstständig als Kunstschmied. 2002 mietete er eine historische Schmiede in Nové Hrady. Im Jahr 2003 kaufte er mitten in den tiefen Wäldern von Nové Hrady ehemalige Werkstätten - Restbestände nach der Torfgewinnung und baut hier die Schmiede seiner Träume auf "Schmiedehütte im Marschland". In traditionellen Schmiedeverfahren fertigt er Tore, Pforten, Gitter, Zäune, Geländer, Leuchten, aber auch kleine Accessoires. Er befasst sich ebenfalls mit Rekonstruktionen von Schmiedeerzeugnissen, Fertigungen von Radständern, Aushängeschildern, Kaminutensilien und weiteren Elementen. Zum großen Teilen realisiert er seine eigenen Entwürfe, doch er arbeitet auch mit Architekten und weiteren Handwerksbetrieben zusammen.

Černý, Daniel - umělecký kovář

Roce 1995 vyučen kovářem v Hněvkovicích a 1998 uměleckým kovářem v Jihlavě. Od roku 2000 pracuje samostatně jako umělecký kovář. Od roku 2002 má v pronájmu historickou kovárnu na Nových Hradech. V roce 2003 zakoupil uprostřed hlubokých Novohradských lesů bývalé dílny - pozůstatek po těžbě rašeliny a buduje zde kovárnu svých snů, "Kovářskou huť na blatech". Tradičními kovářskými postupy zhotovuje kované brány, vrata, mříže, ploty, zábradlí, svítidla i drobné doplňky. Rovněž se zabývá rekonstrukcemi kovářských prací, výrobou kolostavů, vývěsních štítů, krbového nářadí a dalších prvků. Z velké části realizuje své vlastní návrhy, ale spolupracuje i s architekty a dalšími řemeslníky.
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB