Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dominikanerkloster mit der Kirche der Jungfrau Maria 
  • Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie. 
  •  
  • Piaristické náměstí 
  • 370 92 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Dominikanerkloster mit der Kirche der Jungfrau Maria

Das Dominikanerkloster mit der Kirche der Jungfrau Maria ist das älteste Denkmal in České Budějovice / Budweis. Es wurde zeitgleich mit der Gründung der Stadt erbaut und ist Teil der Befestigungsanlagen.

Das Kloster wurde um 1265 gegründet. Das Presbyterium der Kirche wurde noch im 13. Jahrhundert vollendet, der  dreiteilig Dom mit Konvent erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Eine Besonderheiten besteht darin, dass als Baumaterial zusätzlich zu den Steinen auch Ziegel verwendet wurden. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde ein Turm angebaut. Das Kloster bestand bis 1785, dann wurde es niedergerissen. Obwohl die Kirche mehrmals abbrannte, überlebte die ursprüngliche frühgotische Form bis heute. An die Kirche schließt sich der Kreuzgang des Klosters an. Der ursprünglich gotische Klosterturm mit einem Kreuzgewölbe wurde in seiner jetzigen Form im Jahr 1772 mit einer barocken Kuppel wieder aufgebaut.

Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie.

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie je nejstarší památkou Českých Budějovic. Byl vystavěn při zakládání města a stal součástí městského opevnění.

Klášter byl založen kolem roku 1265. Presbytář kostela byl hotov ještě před koncem 13. století. Stavba trojlodního chrámu s konventem pokračovala až do druhé poloviny 14. století.

Zvlášností je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly. Ve druhé polovině 15. století byla přistavěna věž. Klášter pak existoval až do roku 1785, kdy byl zrušen. Přestože chrám několikrát vyhořel, dochoval si původní raně gotickou podobu až do současnosti. Ke kostelu přiléhá křížová chodba kláštera. Původně gotická klášterní věž s křížovou klenbou byla přestavěna do dnešní podoby s barokní bání v roce 1772.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB