Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Loretto-Kapelle, Bor (Haid) bei Tachov 
  • Loreta, Bor u Tachova 
  •  
  • Plzeňská 
  • 348 02 Bor u Tachova 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Loretto-Kapelle, Bor (Haid) bei Tachov

Die frühbarocke Loretto-Kapelle ließ Isabelle, Hl. Frau von Götzen, geborene Trčková aus Lípa, im Jahr 1688 erbauen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ließ das Interesse an der Wallfahrt zur Statue der Schwarzen Madonna aus Bor / Haid nach. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde sie auf Initiative des Priesters Andres Reidl wieder hergerichtet und die Wallfahrten wurden wiederbelebt.

Am 02.05.1945 wurde die Loretto-Kapelle durch den Beschuss von Truppen der US Army beschädigt. An einem  Wiederaufbau hatte man in den folgenden Jahrzehnten kein Interesse. Im Jahr 1991 wurden die Wallfahrten wieder aufgenommen, zur zeit bemüht man sich um die schrittweise Rekonstruktion der Kapelle in Zusammenarbeit mit der Stadt Bor und dem tschechischem Staat.

Das Gelände der Loretto-Kapelle wird durch einen vierflügeligen Kreuzgang gebildet, die den länglichen Hof umgeben, in dessen Mitte die Kapelle steht. Der gewölbte Kreuzgang öffnet sich auf der Hofseite mit Säulen-Arkaden. Die Gewölbe sind reich mit Wandmalereien verziert, auf denen Motive aus der Marien-Legende, Szenen aus den Leben der Heiligen, Evangelisten, Propheten oder tschechischen Patronen zu sehen sind.

Neben dem Hauptteil der Lorettokapelle im Hof gehören die kleinen Kapellen Christi Gefängnis, der Jungfrau Maria von Czestochowa und der Jungfrau Maria von Klatovy zum Kreuzgang.

Loreta, Bor u Tachova

Raně barokní loretánskou kapli nechala roku 1688 postavit Isabela sv. paní von Götzen rozená Trčková z Lípy.

Koncem 18. století zájem o pouti k soše tzv. Černé borské Madonny upadal a v následujícím století je kaple uváděna jako pustá. V 70. letech 19. století byla zásluhou kněze Andrese Reidla opravena a pouti obnoveny.

02.05.1945 byla Loret poškozena palbou postupujících jednotek US Army a o její obnovu nebyl v dalších desetiletích ze zřejmých důvodů zájem. Roku 1991 byly obnoveny pouti a v současné době probíhají snahy o její postupnou obnovu za spoluúčasti města Bor i českého státu.

Areál loretánské kaple tvoří čtyři křídla ambitů obklopující obdélné nádvoří v jehož středu stojí samotná budova kaple. Ambity sklenuté valenými klenbami s lunetami se do nádvoří otevírají arkádami na pilířích. Klenby jsou zdobeny bohatými nástěnnými malbami na motivy mariánské legendy, výjevů ze životů světců, evangelistů, proroků či českých patronů. Stěny byly zdobeny deskovými obrazy.

Kromě hlavní loretánské kaple v nádvoří jsou součástí ambitů drobné kaple Vězení Kristova, P. Marie Čenstochovské a P. Marie Klatovské.
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB