Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dopita, Petr - Opernsänger und Musikspieler auf dem kanadischen Sägeblatt 
  • Dopita, Petr - operní zpěvák, hráč na kanadskou pilu 
  •  
  • Roudné 348 
  • 370 07 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Dopita, Petr - Opernsänger und Musikspieler auf dem kanadischen Sägeblatt

Petr Dopita begann bereits als Kind in einem Kinderchor in seiner Geburtsstadt Olomouc/Olmütz unter der Leitung von Jan Huba zu singen. Nach der Pubertät war er Mitglied des walachischen Folklore-Ensembles Horenka im dortigen Slawischen Haus, wo er später auch einige Jahre lang mit dem Swing-Tanzorchrester Alfa bei Tanzfesten auftrat. Nach dem erfolgreichen Absolvieren des Abiturs an der Holzfachschule in Hranice na Moravě begann er bei dem ausgezeichneten Gesangspädagogen Bernard Kočař in Brno/Brünn mit privatem Gesangsunterricht. Die professionelle Künstlerlaufbahn begann er nach einigen Auftritten bei verschiedenen regionalen und landesweiten Talent-Wettbewerben als Solist des Orchesters von Gustav Brom, mit dem er eine Reihe von Konzerten und Fernsehauftritten bestritten hatte. Später arbeitete er in Polen, zunächst mit Kučeras, später auch mit der Gruppe Synkopy 61 mit Helena Blehárová zusammen. Im Jahr 1993 trat er eine Stelle am Südböhmischen Theater in České Budějovice/Budweis als Opernsänger an, wo er eine Reihe von Rollen besetzte. Neben dem Gesang widmet er sich seit seinem 11. Lebensjahr dem Spiel auf einem etwas ungewöhnlichen Musikinstrument - dem kanadischen Sägeblatt.

Dopita, Petr - operní zpěvák, hráč na kanadskou pilu

Petr Dopita začal zpívat už jako dítě v dětském pěveckém sboru pod vedením Jana Huba ve svém rodišti v Olomouci. Po zvládnutí puberty byl členem valašského folklorního souboru Horenka v tamním Slovanském domě, kde později zpíval několik let také se swingovým tanečním orchestrem Alfa na tanečních zábavách. Po úspěšném složení maturitní zkoušky na Dřevařské průmyslovce v Hranicích na Moravě si začal soukromě školit hlas v Brně u vynikajícího pěveckého pedagoga Bernarda Kočaře. Profesionální uměleckou dráhu začal po několika vítězstvích v různých regionálních i celostátních talentových soutěžích jako sólista orchestru Gustava Broma, s nímž absolvoval řadu koncertů i televizních pořadů. Později působil v Polsku, zpočátku s Kučerovci, později také se skupinou Synkopy 61 a Helenou Blehárovou. V roce 1993 nastoupil do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích jako operní zpěvák a ztvárnil zde řadu rolí. Kromě zpěvu se věnuje od svých 11 let hře na poněkud neobvyklý hudební nástroj - kanadskou pilu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB