Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mendík - gemischter Sängerchor aus České Budějovice (Budweis) 
  • Mendík - smíšený pěvecký sbor z Českých Budějovic 
  •  
  • Fráni Šrámka 23 
  • 371 46 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Mendík - gemischter Sängerchor aus České Budějovice (Budweis)

Im September 1989 gründete Ludmila Dvořáková, Lehrerin am Gymnasium von Jan Valerián Jirsík in České Budějovice/ Budweis den gemischten Sängerchor Mendík. Seine Basis bildeten Studenten, die in den letzten Jahren das fakultative Lehrfach Musikerziehung besucht hatten. Der Chor zählte 24 Mitglieder und sang mehrstimmige Kompositionen in der Besetzung Sopran - Alt - Bariton. In den Folgejahren wurde der Chor immer größer, so dass er in der Lage war, Lieder in vier- und sogar fünfstimmiger Adaptation zu singen. Seine Premiere hatte der Sängerchor am 27. November 1989 bei der Schulversammlung zur Unterstützung des Generalstreiks. Seit dieser Zeit absolvierte er eine Reihe von Konzerten nicht nur in der ČR, sondern auch im Ausland. Nach der Eröffnung des mehrjährigen Gymnasiums wurden auch jüngere Studenten in den Chor aufgenommen. Da der Chor jedoch auf diese Weise übermäßig angewachsen wäre (in den letzten 10 Jahren bewegte sich die Mitgliederzahl um die 50), bekamen jüngere Chorknaben die Gelegenheit in einem Kinder-Vorbereitungschor zu singen. Das Repertoire von Mendík besteht aus Volksliedern, Chorkompositionen von verschiedenen Autoren, von der Renaissance bis zur Gegenwart, einschl. populärer Lieder. Am beliebtesten unter den Sängern sowie Zuhörern sind die amerikanischen und afrikanischen Spirituals.

Mendík - smíšený pěvecký sbor z Českých Budějovic

V září 1989 založila učitelka Ludmila Dvořáková na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích smíšený pěvecký sbor Mendík. Jeho jádrem se stali studenti, kteří v předchozích letech navštěvovali nepovinnou hudební výchovu. Sbor měl 24 členů a zpíval vícehlasé skladby v obsazení soprán - alt - baryton. V dalších letech se sbor rozrůstal, takže mohl zpíval již písně ve čtyřhlasé i pětihlasé úpravě. Svou premiéru měl pěvecký sbor 27. listopadu 1989 na shromáždění školy na podporu generální stávky. Od té doby sbor absolvoval celou řadu koncertů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Po otevření víceletého gymnázia byli přijímáni do sboru i mladší studenti. Protože by se však sbor neúměrně rozrostl (v posledních 10 letech se počet členů pohybuje kolem 50), dostali mladší zpěváčci příležitost v přípravném dětském sboru. Repertoár Mendíka tvoří lidové písně, sborové skladby nejrůznějších autorů od renesance až po současnost, včetně populárních písní. Nejoblíbenější mezi zpěváky i posluchači jsou americké a africké spirituály.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB