Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgervereinigung Juniorfest 
  • Občanské sdružení Juniorfest 
  •  
  • Spojovací 827 
  • 334 41 Dobřany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bürgervereinigung Juniorfest

Die Bürgervereinigung Juniorfest organisiert im November das internationale Filmfestival für Kinder und Jugendliche - Juniorfest in Horšovský Týn (Bischofteinitz). Die Veranstaltungsorte sind: Die Burg, das Schloss Horšovský Týn und das Kino Horšovský Týn. Das internationale Filmfestival Juniorfest möchte das Leben der Menschen und der Natur in der Vergangenheit, in der Gegenwart sowie in der Zukunft darstellen. Hochwertige Filme und interessante Kindergeschichten, die sich in der Öffentlichkeit aber auch im Privatleben, in der Schule und in den Familien aller Kulturen unserer Erde abspielen, werden ausgewählt.

Die Filme suchen auch nach verschiedenen Möglichkeiten der Bildung im Zusammenhang mit dem Film und der Filmproduktion im Rahmen der Tschechischen, Europäischen und Weltfilmkunst. Die Gäste des Festivals haben die Möglichkeit, begleitende Veranstaltungen zu besuchen. Es gibt auch die Möglichkeit, bekannte Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen zu treffen. Die Veranstalter freuen sich über die Zusammenarbeit und den Dialog mit ähnlich denkenden Menschen, Vereinigungen, Organisationen, Institutionen und mit Persönlichkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich.

Občanské sdružení Juniorfest

Občanské sdružení Juniorfest pořádá každoročně v listopadu v Horšovském Týně mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest. Místem konání jsou prostory Hradu a zámku Horšovský Týn a Kino Horšovský Týn. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest se chce dotýkat života člověka a přírody v minulosti, v současnosti i v budoucnu. Jsou vybírány hodnotné filmy a zajímavé příběhy dětí, které se odehrávají na veřejnosti i v soukromí, ve škole i v rodinách všech kultur naší Země.

Filmy hledají i různé možnosti vzdělávání ve spojitosti s filmem a filmovou tvorbou v rámci české, evropské a světové kinematografie. Hosté festivalu mají možnost navštívit originální doprovodné akce a nechybí ani setkání se známými tvářemi z plátna kin či televize. Vítáme spolupráci a dialog s podobně smýšlejícími lidmi, sdruženími, organizacemi, institucemi, stejně tak i s uměleckými a kulturními osobnostmi a kolektivy.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB