Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mittlere Baugewerbeschule, České Budějovice (Budweis) 
  • Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice 
  •  
  • Resslova 2 
  • 372 11 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Mittlere Baugewerbeschule, České Budějovice (Budweis)

Die Mittlere Baugewerbeschule in České Budějovice entstand im Jahr 1910. Die fast 90jährige Geschichte der Schule verpflichtet das ganze Lehrerkollegium dazu, dass die Schulabsolventen, die an die Tradition des südböhmischen Bauwesens anknüpfen, mit den Möglichkeiten der modernen Technologien und Architektur genauso schöne Bauten schaffen, wie ihre ehemaligen Vorgänger. Die Mittlere Baugewerbeschule in České Budějovice ist eine staatliche Schule. Sie ermöglicht ein kostenloses vierjähriges Direktstudium, das mit dem Abitur abgeschlossen wird. Die Ausbildung richtet sich an Jungen und Mädchen, die die neunte Klasse der Grundschule beendet haben und an Bewerber nach der Lehre. Die Schule bietet zwei Fächer an: 1. Bauwesen in drei Fachrichtungen - Erdbau, Transportbau, wasserwirtschaftliche Bauten. 2. Geodäsie als eine Fachrichtung. Dieses Studium bereitet die Schüler auf eine Tätigkeit als technisch- kaufmännische Facharbeiter im Bereich Geodäsie, spezielle Geodäsie im Investitionsbau, beim Grundbuchamt und in der Kartographie vor.

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice

Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích vznikla v roce 1910. Téměř devadesátiletá historie školy zavazuje celý profesorský sbor k tomu, aby absolventi školy, navazující na tradice jihočeského stavitelství, vytvářeli v podmínkách moderních technologií a moderní architektury stejně krásná stavební díla, jako jejich dávní předchůdci. Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích je státní škola. Umožňuje bezplatné čtyřleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou. Je určeno pro chlapce a dívky, kteří ukončili devátý ročník základní školy a pro uchazeče po vyučení. Škola je zaměřena na výuku dvou oborů: 1. Stavebnictví ve třech zaměřeních - Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství a Vodohospodářské stavby. 2. Geodézie v jednom zaměření. Toto studium připravuje žáky pro činnost technicko-hospodářských pracovníků v oblasti geodézie, speciální geodézie v investiční výstavbě, katastru nemovitostí a kartografie.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB