Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Die Statuen-Gruppe Humanoidi auf der Lannova-Straße in České Budějovice (Budweis) 
  • Skupina soch Humanoidi na Lannově třídě v Českých Budějovicích 
  •  
  • Lannova třída 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Die Statuen-Gruppe Humanoidi auf der Lannova-Straße in České Budějovice (Budweis)

Die Statuen-Gruppe Humanoidi wurde zum ersten Mal im Sommer 2007 in České Budějovice ausgestellt. Sie wurde vom Bildhauer Michal Trpák gefertigt. Nach dieser Ausstellung waren die Statuen in vielen weiteren zu sehen bis sie im Oktober 2009 wieder nach České Budějovice zurückkehrten. Im Jahre 2009 wurden diese Statuen mit synthetischem Harz neu ausgegossen und nahmen auf der Lannova- Straße in České Budějovice einen dauerhaften Platz ein. Diese Statuen sagen auch immer etwas über unsere "verrückte" Zeit aus, in dem sie eilende Menschen, Beamte und Manager paraphrasieren. Das Bild von Humanoiden stellt Menschen, Maschinen oder Systeminstrumente dar. Eine Menschenmenge, die sich unter dem Druck von Materialismus oder dem allgemeinen Trends freiwillig manipulieren lässt. Der Mensch hört so auf, ein Individuum zu sein und wird dann lediglich zur Marionette des Systems.

Skupina soch Humanoidi na Lannově třídě v Českých Budějovicích

Skupina soch Humanoidi byla poprvé vystavena v létě 2007 v Českých Budějovicích. Jejich autorem je sochař Michal Trpák. Po deinstalaci výstavy putovaly sochy po mnoha výstavách, až se v říjnu 2009 opět vrátily do Českých Budějovic. V roce 2009 byly tyto sochy nově odlity ze syntetické pryskyřice a natrvalo umístěny na Lannovu třídu v Českých Budějovicích. Koncept těchto soch má stále co říci o naší "splašené" době, je parafrází chvátajících lidí, úředníků a manažerů. Obraz Humanoidů představuje lidi, stroje nebo nástroje systému. Dav, který se nechává dobrovolně manipulovat pod náporem materiálna a moci či obecně uznávaných trendů. Člověk pak přestává být individuem a stává se pouze loutkou systému.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB