Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • KUSS-Werkstätten - Kunsthandwerk aus erster Hand 
  • Dílny KUSS - umělecké řemeslo z první ruky 
  •  
  • St. Leonhardsgasse 2 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

KUSS-Werkstätten - Kunsthandwerk aus erster Hand

In Regensburg, wenige Schritte von der Donau entfernt, findet man gegenüber der kleinen Kirche St. Leonhard das Künstlerhaus KUSS. Der alte Industriebau mit seine blauen Eingangstüren bietet auf 3 Etagen 4 Künstlerateliers eine Heimat. Der große Eingangsbereich wird von allen genutzt und bietet Platz für gemeinsame Aktionen, Kurse und Festivitäten. Vom Gemeinschaftsraum zweigt die Glaswerkstatt von Ulla Niedermeier ab. Die gelernte Glasmalerin und Kunstglaserin beschäftigt sich zur Zeit hauptsächlich mit Glasfusing und Glasschmelzen. Abbildungen von Händen, Hörnern oder Löffeln finden sich in bizarren Glasmobiles oder Garderobenhaken wieder. Im ersten Stock befinden sich zwei weitere Ateliers und die rosarote Küche der kleinen Künstlergruppe. Im einen Atelier arbeitet Dagmar Reinecke an den für ihre Keramikwerkstatt so bezeichnenden Formen und Farben. Ihre roten und orangenen Gefäße, die frischen und sommerlichen bunten Becher, Tassen und Kannen, teilweise mit floralen Druckmotiven, sind eine wahre Augenweide. Im benachbarten Atelier "Lillikuss" frönt Marianne Rusch ihrer Malleidenschaft. Wenn Sie nicht Ihr Lieblingsmodel, die Hauskatze Lilli porträtiert, entwirft sie Postkarten mit Regensburg Motiven. Durch das grüne Treppenhaus geht es dann steil aufwärts in den 2.Stock. Hoch oben unter dem Dach ist der Arbeitsbereich von Susanne Kauth. In ihrem Atelier Blinkfüer druckt sie Literaturzitate und Straßenlaternenpoesie per Hand mit antiken Buchstaben u.a. auf T-Shirts, handgeschöpftes Papier und Regenschirme. Sorgfältig ausgewählte Donaukiesel beschreibt sie mit Zitaten und individuellen Botschaften. Als "Gedenksteine" können ihre Donaukiesel auch Trauer einen Ausdruck geben. Das Künstlerhaus KUSS ist auch die Wiege des gleichnamigen Ladens in der Tändlergasse, indem sich mehrere Kunsthandwerker zu einer Ladengemeinschaft zusammengeschlossen haben. Susanne Kauth Handdruck und Donaukiesel www.blinkfuer.com Ulla Niedermeier Glaskunst www.glasgefluester.net Dagmar Reinecke Keramik www.kuss-kuenstlerhaus.de Marianne Rusch Atelier Lilikuss Malen und Gestalten

Dílny KUSS - umělecké řemeslo z první ruky

V Regensburgu, několik kroků od Dunaje najdete proti malému kostelu sv.Leonarda dům umělců KUSS. Stará průmyslová stavba se svými modrými vstupními vraty nabízí na čtyřech podlažích domov čtyřem uměleckým ateliérům. Velký vstupmí prostor je všemi využíván a nabízí místo pro společné akce, kurzy a slavnosti. Ze společného prostoru je vyčleněna sklářská dílna Ully Niedermeier. Vyučená malířka na sklo a umělecká sklářka se zabývá v současnosti především tzv. glasfuingm a tavením skla. Zobrazení rukou, rohů nebo lžic najdeme v bizarních sklářských kouscích nebo na šatních háčcích. V prvním poschodí jsou dva další ateliéry a růžově-červená kuchyně malé umělecké skupiny. V jednom ateliéru pracuje Dagmar Reinecke s formami a barvami, které jsou pro její keramickou dílnu typické. Její červené a oranžové nádoby, svěží a letní pestré poháry, šálky a konvice, částečně s květinovými motivy, jsou opravdovou pastvou na pro oči. V sousedním ateliéru "Lillikus" se oddává Marianne Rusch své vášni malování. Když zrovna neportrétuje svůj milovaný model, domácí kočku Lilli, navrhuje pohlednice s motivem Řezna. Zeleným schodištěm se jde pak strmě do 2. poschodí. Vysoko nahoře pod střechou je pracovní oblast Susanny Kauth. V jejím ateliéru Blinkfüer tiskne ručně literární citáty a poezii pouličních lamp ručně s antickými písmeny mimo jiné na trička, ručně vyrobený papír a deštníky. Pečlivě vybrané oblázky z Dunaje popisuje citáty a indiviálními poselstvími. Jako "Kameny na památku" mohou její oblázky z Dunaje vyjadřovat také smutek. Dům umělců KUSS je také kolébkou stejnojmenného obchodu v ulici Tändlergasse, v kterém se spojilo více uměleckých řemeslníků do jednoho prodejního společenství. Susanne Kauth Handdruck und Donaukiesel www.blinkfuer.com Ulla Niedermeier Glaskunst www.glasgeluester.net Dagmar Reinecke Keramik www.kuss-kuenstlerhaus.de Marianne Rusch Atelier Lilikuss Malen und Gestalten
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB