Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Dorfverein Rabenstein e.V. 
 • Obecní spolek Rabenstein e.V. 
 •  
 • Weideweg 8 
 • 94227 Zwiesel 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Dorfverein Rabenstein e.V.

Anlässlich der Teilnahme von Rabenstein an dem Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft" hat sich 2005 eine Dorfgemeinschaft gegründet. Dabei ist es nicht geblieben. Aus dem mehr oder minder losen Zusammenschluss ist Ende 2006 mit dem Eintrag ins Vereinsregister der Dorfverein Rabenstein e.V. entstanden.
 
Sein Ziel ist nicht nur für Rabenstein gestalterisch tätig zu sein und die strukturellen Einrichtungen zu verbessern, sondern auch kulturelle und soziale Aktivitäten zu entwickeln. In den vergangen 3 Jahren war der Verein für Rabenstein sehr rührig und aktiv. Neben zwei sehr erfolgreichen Freilichtspielen ("Der Stormberger" und "Das kalte Herz") hat er folgende Maßnahmen initiiert und durchgeführt:
 • D’ Weihnacht unterm Hennenkobel
 • Anstoß des Dorferneuerungsverfahren für Rabenstein
 • Verhandlungen über den Ankauf des ehemaligen
     Forstamtsgebäudes
 • Kauf der Spielgeräte von der Schlossklinik
 • Bepflanzung und Pflege des Schulgartens und des
     Kirchenumfeldes
 • Ramadama-Aktion im Frühjahr im Ort
 • Ausmähen des Rabensteiges
 • Mitwirken bei der Kirchenrenovierung
 • Trittstufen und Panoramakarte am Gipfel des Hennekobel
 • Jährliche Ausflüge mit den Kindern und Senioren
 • Mithilfe beim Maibaumaufstellen der ansässigen
     Behinderten-Einrichtung
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Obecní spolek Rabenstein e.V.

U příležitosti účasti Rabensteinu v soutěži "Naše vesnice má být hezčí - Naše vesnice má budoucnost" se v roce 2005 založilo vesnické sdružení. Přitom ale nezůstalo. Z tohoto více méně volného uskupení vznikl v roce 2006 zápisem do rejstříku spolků Vesnický spolek Rabenstein e.V.

Jeho cílem není jen být pro Rabenstein tvůrčím způsobem činný a zlepšovat jeho strukturální zařízení, nýbrž rozvíjet i kulturní a sociální aktivity. V uplynulých třech letech byl spolek Rabenstein velmi čilý a aktivní. Kromě dvou velmi úspěšných her divadla v přírodě ("Stormberger" a "Studené srdce") inicioval a realizoval následující akce:
 • Vánoce pod horou Hennenkobel,
 • zahájení řízení k obnově vesnice pro Rabenstein,
 • jednání o odkoupení budovy bývalého lesního úřadu,
 • koupě herních zařízení od zámecké kliniky,
 • osázení a udržování školní zahrady a okolí kostela,
 • akce Ramadama na jaře v místě,
 • posečení stezky Rabensteig,
 • spoluúčast při obnově kostela,
 • schůdky a panoramatická mapa na vrcholku Hennenkobelu,
 • každoroční výlety s dětmi a seniory,
 • pomoc při postavení máje zde sídlícího zařízení pro postižené.
 
Další informace najdete na domovské stránce!
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB