Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Pfarrkirche der Jungfrau Marie Siebenschmerzliche, Bělá nad Radbuzou (Weißensulz) 
  • Farní kostel Panny Marie Sedmibolestné, Bělá nad Radbuzou 
  •  
  • Náměstí 
  • 345 26 Bělá nad Radbuzou 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Pfarrkirche der Jungfrau Marie Siebenschmerzliche, Bělá nad Radbuzou (Weißensulz)

In den Jahren 1696–97 wurde in Bělá / Weißensulz eine Kapelle der Schmerzlichen Gottesmutter gebaut. Aber diese erwies sich bald als zu klein und wurde daher allmählich erweitert, woran auch die Jahreszahl 1721 am Eingangsportal erinnert. Im Jahre 1826 brannte die Kapelle nieder. Der Besitzer der Herrschaft ließ das Sakramentshaus wieder umbauen und vergrößern. In den Turmkasten wurde ein Gedenkurkunde hineingelegt: "Im Frühjahr 1827 ließ diesen Turm errichten und mit Blech beschlagen und mit drei Glocken versehen der edel Reichsfreiherr Wenzel Koc von Dobrš, ein echter Kammerherr der apostolischen Majestät, Ritter des österreichischen Kaiserordens von St. Leopold, Oberwachtmeister der c. k. Landmacht, Herr des herrschaftlichen Guts Újezd sv. Kříže , Běla und Železná, der huldvolle Patron dieser Kirche. Gott segne ihn und seine Nachfahren." Die letzten Reparaturen an der Kirche wurden im Jahre 1993 durchgeführt.

Farní kostel Panny Marie Sedmibolestné, Bělá nad Radbuzou

V letech 1696-97 byla v Bělé postavena kaple Bolestné Matky Boží. Ta však brzy nestačila a proto byla postupně rozšiřována, jak připomíná letopočet 1721 na vstupním portále. Roku 1826 kaple vyhořela. Majitel panství dal pak bělský svatostánek opět přestavět a zvětšit. Do věžní schránky byl uložen pamětní list: "Na jaře 1827 nechal tuto věž zřídit a pokrýt plechem a opatřit třemi zvony urozený říšský svobodný pán Václav Koc z Dobrše, apoštolského majestátu skutečný komoří, rytíř císařského rakouského řádu sv. Leopolda, vrchní strážmistr c.k. armády, pán panství Újezda Sv. Kříže, Bělé a Železné, milostivý patron tohoto kostela. Bůh žehnej jemu a jeho potomkům." Zatím poslední opravy kostela proběhly v roce 1993.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB