Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gratzener Schmiede 
 • Novohradská kovárna 
 •  
 • Komenskeho 36 
 • 373 33 Nové Hrady 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gratzener Schmiede

Die Schmiede wurde zum ersten Mal im Jahre 1719 erwähnt, als sie von dem Schmied Ferdinand Grosing besessen wurde, und es ist wahrscheinlich, dass die Schmiede gerade in dieser Zeit aufgebaut wurde. Die Lokalisierung der Schmiede in diese Orte war gar nicht zufällig – das Objekt lag nicht nur an dem Weg zur Burg, sondern an der heute schon erloschenen Nebenstraße von dem Sviny-Tor in die Stadt führte. Das ganze Areal besteht einerseits aus dem Wohnteil, aus einem Stall, aus einer Scheune und aus der Schmiedewerkstatt. Das Schmiedegewerbe wurde hier für fast zweihundert Jahre betrieben. Danach diente das Objekt zum Wohnen.

Die Stadt Nové Hrady kaufte die ehemalige Schmiede im Jahre 2000 auf und renovierte sie nach den erhaltenen Aufzeichnungen. Zurzeit wird sie von einer gemeinnützigen Gesellschaft Rosenberg angemietet. Im Sommer, zu Weihnachten oder zu Ostern, aber auch bei anderen Veranstaltungen, können Sie hier die Zeugen der Geburt zum Beispiel eines geschmiedeten Kreuzes, einer Glocke oder einer anderen Pracht sein. Und nicht nur das, von Zeit zu Zeit sind auch anderen Volkshandwerke zu sehen. Im Objekt kann man eine voll funktionsfähige historische Schmiede, die Sammlung der Schmiedewerkzeuge und auch traditionelle Produkte sehen. Bemerkungswert ist auch das Wohninterieur, das die Lebensweise in dem 19. Jahrhundert näher bringt.

Novohradská kovárna

O kovárně jsou první zmínky z roku 1719, kdy ji vlastnil kovář Ferdinand Grosing a je pravděpodobné, že kovárna byla postavena právě v této době. Lokalizace kovárny do těchto míst nebyla vůbec náhodná – objekt ležel nejenom při cestě na hrad, ale i na dnes již zaniklé odbočce cesty vedoucí od Svinenské brány do města. Celý areál se skládá jednak z obytné části, chléva, stodoly a vlastní kovářské dílny. Kovářská živnost tu byla provozována po téměř dvě stě let. Poté objekt sloužil k bydlení.

V roce 2000 odkoupilo bývalou kovárnu Město Nové Hrady a zrekonstruovalo ji podle dochovaných záznamů. V současné době ji má v pronájmu obecně prospěšná společnost Rožmberk. V létě, o Vánocích nebo Velikonocích, ale i při jiných akcích, tu můžete být svědky zrození třeba vykovaného kříže, zvonku či jiné nádhery. A nejen to, k vidění jsou tu příležitostně i jiná lidová řemesla. V objektu je možno vidět plně funkční historickou kovárnu, sbírku kovářského nářadí i tradiční výrobky. Za pozornost stojí i obytný interiér, který přibližuje způsob života v 19. století.
 • Öffnungszeiten:
 • Juni - September Di-So: 10.00-17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.60 - 1.20
 • Otevírací doba:
 • červen - září: út-ne: 10.00-17.00 h
 • Vstupné v Kč: 15 - 30,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB