Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Residenz in Nové Hrady 
  • Rezidence v Nových Hradech 
  •  
  • Náměstí Republiky 1 
  • 373 33 Nové Hrady 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Residenz in Nové Hrady

Den Ostteil des Platzes von Republik nimmt das Gebäude der sog. Residenz ein. An dieser Stelle standen früher einige selbständige Herrenhäuser, die die Rosenberger nach der Explosion des Schießpulvers in der Burg aufbauen ließen. Erst durch deren Verbindung und Umwandlung in einen ganzen Komplex entstand in den Jahren 1634-35 die Gestalt des sog. Stadtpalastes. Den Umbau verwirklichte schon das Geschlecht von Buquoy, das hier bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts lebte, als es in das Neue Schloss umsiedelte. Die Residenz wurde luxuriös ausgestattet, worüber die erhaltenen Inventare aussagen, die in der Regel beim Tod der Eigentümer beschafft wurden.

Es ist ein Gebäude mit dem unregelmäßigen Grundriss mit zwei Innenhöfen. Im 17. Jh. hat sich die Residenz mit der Kirche mittels eines gedeckten Holzgangs in der Höhe des ersten Stocks verbunden, der später beseitigt wurde. Nach dem Umzug von Buquoy ins Schloss wurde das Gebäude der Residenz als Büros des Wirtschafts- und Bauamts der Herrschaft und als Wohnungen der Arbeitnehmer ausgenutzt, wodurch sie ihre Residenzfunktion verlor. Hier lebte auch der Historiograph und Direktor der Herrschaft Anton Teichl, Autor der umfangreichen Geschichten der Stadt und der Herrschaft. Nach dem Jahre 1945 wurde sie dann von dem Forstbetrieb ausgenutzt. Heute ist das Objekt größtenteils renoviert und dient den Besuchern als Wellnesshotel.

Rezidence v Nových Hradech

Východní stranu Náměstí Republiky zabírá budova tzv. Rezidence. Nejprve na tomto místě stávalo několik samostatných panských domů, které nechaly postavit Rožmberkové po výbuchu střelného prachu na hradě. Teprve jejich spojením a přeměnou v celý komplex vznikla v letech 1634-35 podoba tzv. městského paláce. Přestavbu uskutečnili již Buquoyové, kteří zde žili až do začátku 19.století, kdy se přestěhovali do Nového zámku. Rezidence bývala luxusně vybavena, o čemž vypovídají dochované inventáře, jenž se zpravidla pořizovaly při úmrtí majitelů.

Je to budova nepravidelného půdorysu se dvěma vnitřními dvory. V 17. stol. se rezidence spojila s kostelem krytou dřevěnou chodbou ve výši prvního patra, která byla později odstraněna. Po přestěhování Buquoyů do zámku byla budova rezidence využívána jako kanceláře hospodářského a stavebního úřadu panství a jako byty zaměstnanců, čímž ztratila svou rezidenční funkci. Žil tu i historiograf a ředitel panství Anton Teichl, autor rozsáhlých dějin města a panství. Po r. 1945 ji pak užíval lesní závod. Dnes je objekt z větší části zrekonstruován a slouží návštěvníkům jako wellness hotel.
Rendert Time: 0,194 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB