Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule Trhové Sviny 
  • Základní umělecká škola Trhové Sviny 
  •  
  • Sokolská 1052 
  • 374 01 Trhové Sviny 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule Trhové Sviny

Die Kunstgrundschule Trhové Sviny ist eine Staatsschule mit Rechtssubjektivität. 1959 gegründet, blickt sie heute auf eine langjährige Tradition zurück. Der Unterricht erfolgt nach den gültigen, vom Ministerium für Schulwesen genehmigten Lehrplänen. Für Interessenten ab dem Alter von 5 Jahren bietet die Schule eine Ausbildung in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Tanz an. Bei der Musikausbildung lernen die Schüler in individuellen Unterrichtsstunden ein Instrument ,außerdem erhalten sie Unterricht in Musiktheorie und Kammerspiel. Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten können sie durch das Mitwirken in verschiedenen Kammerensembles ausbauen. Im Fach bildende Kunstist man vor allem auf die Grunddisziplinen - Zeichnung, Malerei und Grafik spezialisiert. Die Schüler werden jedoch auch in weiteren Techniken einschl. der Arbeit mit Ton, Seide u.ä. ausgebildet. Bestandteil dieser Ausbildung ist außerdem die Theorie und Geschichte der bildenden Kunst. Im Studium des Tanzes erwerben die Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten verschiedener Tanzgenres, beginnend mit klassischem Ballet bis hin zum gegenwärtigen modernen Tanz. Die Ausbildung im literarisch-dramatischen Fach hilft den Schülern die Fähigkeit zum kultivierten Ausdruck des Menschen und die Einfühlungsfähigkeit in die studierte Rolle auszubilden.

Základní umělecká škola Trhové Sviny

Základní umělecká škola Trhové Sviny je státní škola s právní subjektivitou. Má mnohaletou tradici, byla založena v roce 1959. Vyučování probíhá dle platných učebních osnov a plánů schválených MŠMT ČR. Zájemcům ve věku od 5 let nabízí škola vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. V hudebním oboru mají žáci hodinu individuální výuky nástroje, k tomu navštěvují výuku hudební teorie a komorní hry. Své znalosti a dovednosti zúročují v mnoha komorních souborech. Výtvarný obor je zaměřen především na základní výtvarné disciplíny - kresbu, malbu, grafiku. Žáky čeká seznámení i s mnoha dalšími technikami včetně práce s hlínou, hedvábím apod. Součástí tohoto vzdělání je výtvarná teorie a dějiny výtvarného umění. Během studia tanečního oboru získají žáci znalosti a dovednosti z mnoha tanečních žánrů počínaje klasickým baletem a konče soudobým moderním tancem. Literárně dramatický obor rozvíjí shopnost kultivovaného lidského projevu a schopnost vcítění se do studované role.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,247 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB