Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgerverein Teatro alla Moda 
  • Občanské sdružení Teatro alla Moda 
  •  
  • Na Vyhlídce 463 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Bürgerverein Teatro alla Moda

Der Bürgerverein Teatro alla Moda entstand im Jahre 2007 mit dem Ziel Bühnenwerke aus den 17. und 18. Jahrhunderten szenisch darzustellen. Sein Name (tschechisch "Theater nach der Mode") bezieht sich auf ein satirisches Schriftwerk des bedeutenden Komponisten und Literaten Benedett Marcell (1686-1739) aus Venedig aus dem Jahre 1720. Der Autor beschreibt darin auf humorvolle Art und Weise die Gewohnheiten und auch Misstände des Operntheaters seiner Zeit und ist dadurch heute für den Verein eine wertvolle Informationsquelle dieser Zeit der Barockkultur.

Vereinstätigkeit: Im Jahre 2008 stellte der Verein Repliken der Barock-Theaterkostüme her. Er bietet Kostüme den szenischen Darbietungen von Barockopern an und deckt damit werden Kosten für Kostümherstellung gedeckt. Der Verein beteiligt sich auch an der Kulturarbeit, sammelt Fachliteratur zur barocken Theaterkultur und in Zusammenarbeit mit den Kunstgrundschulen organisiert er Seminare über die Barock-Bühnenbewegung.

Projekte: Aufführung der neu entdeckten Oper Argippo von Antonio Vivaldi im Barock-Schlosstheater in Krumau.

Občanské sdružení Teatro alla Moda

Občanské sdružení Teatro alla Moda vzniklo v roce 2007 s cílem podporovat scénická nastudování jevištních děl 17. a 18. století. Jeho název (česky "Divadlo podle módy") odkazuje na satirický spisek z roku 1720 od významného benátského hudebního skladatele a literáta Benedetta Marcella (1686-1739). Autor v něm s humorným nadhledem líčí zvyklosti i nešvary operního divadla své doby, a tím je dnes pro sdružení cenným zdrojem informací o této oblasti barokní kultury.

Činnost sdružení: V roce 2008 zaměřilo sdružení svoji činnost na výrobu replik barokních divadelních kostýmů a jejich doplňků. Poskytuje kostýmní výpravu ke scénickým uvedením barokních oper, čímž usnadňuje pokrýt náklady spojené s jejich realizací. Podílí se též na činnosti osvětové, shromažďuje odbornou literaturu týkající se barokní divadelní kultury a ve spolupráci se základními uměleckými školami pořádá semináře barokního jevištního pohybu.

Projekty: Uvedení znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově.
Rendert Time: 0,180 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB