Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Haus der Kinder und Jugendlichen Vimperk 
  • Dům dětí a mládeže Vimperk 
  •  
  • Smetanova 405 
  • 385 01 Vimperk 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Haus der Kinder und Jugendlichen Vimperk

Das Kinder- und Jugendzentrum Vimperk ist eine spezialisierte Schuleinrichtung mit dem Status einer Rechtsperson, dessen Träger die Region Südböhmen ist. Das Zentrum ist eine Einrichtung, die im Bereich der Bildung ein breites Spektrum an Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und andere Interessenten bietet. Angebot an Interessenzirkeln: 1. Bildende Kunst 2. Bildende Kunst - Keramik 3. Keramik 4. Fotografie 5. Dekoration 6. Textiltechnik 7. Gitarre - für Anfänger und Fortgeschrittene 8. Theater 9. Informatik 10. Kynologie 11. Naturwissenschaft und Touristik 12. Fischerei 13. Sport - Sportgymnastik, Aerobic, Ballspiele Handball, Tischtennis, Schach, Hockey

Dům dětí a mládeže Vimperk

Dům dětí a mládeže Vimperk je specializované školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Jsme školské zařízení nabízející v oblasti zájmového vzdělávání širokou škálu aktivit pro děti, mládež a další zájemce z řad veřejnosti. Nabídka zájmových kroužků: 1. Výtvarný kroužek 2. Výtvarný kroužek s keramikou 3. Keramika 4. Fotografický kroužek 5. Dekorace 6. Textilní techniky 7. Kytara - začátečníci, pokročilý 8. Dramatický kroužek 9. Informatika 10. Kynologický kroužek 11. Přírodovědný a turistický kroužek 12. Rybářský kroužek 13. Sportovní kroužky - Sportovní gymnastika, Aerobik Míčové hry, Házená, Stolní tenis, Šachy, Hokej
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB