Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Fechtgruppe Berit 
  • Skupina historického šermu Berit 
  •  
  • Nádražní 597 
  • 385 01 Vimperk 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Historische Fechtgruppe Berit

Die historische Fechtgruppe Berit wurde im Jahre 1999 in der Stadt Vimperk in Südböhmen gegründet. Ihr erster Leiter war Viktor Barták. Unter seiner Führung begann eine Gruppe von Kindern im Alter von 9 bis 17 Jahren zu trainieren, nach kaum einem Trainigsjahr trat sie schließlich zum erstenmal mit Fechtvorführungen bei einem Schulfest auf. Der erste größere Auftritt der Gruppe fand im August 2000 auf dem historischen Fest in Strakonice "Rumpálováni" statt. Zur Zeit wird die Gruppe von einem der Gründungsmitglieder, Pavel Crha, geführt. Die Kostüme und Waffen sind denen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges angepasst, in dieser Zeit spielen auch die meisten Theaterstücke, mit denen die Gruppe auftritt. Außer Theaterstücken zeigt die Gruppe auch eine Feuer-Show und Fechtvorführungen mit erklärenden Kommentaren. Angebot: 1. Theatervorstellungen: - Frankreich, irgendwann, irgendwo - Magischer Spiegel - Klostergeheimnis 2. Feuer-Show 3. Fechtvorführungen - kurze Vorstellung altertümlicher Waffen aus der Vergangenheit

Skupina historického šermu Berit

Skupina historického šermu Berit byla založena v roce 1999 a působí ve městě Vimperk v Jižních Čechách. Jejím prvním vedoucím byl Viktor Barták. Pod jeho vedením začala trénovat skupina dětí ve věku od 9 do 17 let a po necelém roce intenzivního tréninku skupina poprvé vystoupila s ukázkami šermu na školní slavnosti. První větší vystoupení skupiny před veřejností se uskutečnilo v srpnu 2000 na strakonické historické slavnosti Rumpálování. V současné době vede skupinu jeden ze zakládajících členů Pavel Crha. Kostýmy a zbraně skupiny jsou situované do období třicetileté války a do této doby je zasazena i většina divadelních her se kterými skupina vystupuje. Kromě divadelních her je v jejím repertoáru také ohnivá show a ukázky šermu s průvodním slovem. Nabídka vystoupení: 1. Divadelní představení: - Francie, kdysi, kdesi - Magické zrcadlo - Klášterní tajemství 2. Ohnivá show 3. Ukázky šermu - krátké představení zbraní používaných v minulosti.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,154 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB