Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Arte della Tlampač - unabgängige kreative Theatergruppe aus České Budějovice (Budweis) 
  • Arte della Tlampač - nezávislá tvůrčí divadelní skupina z Českých Budějovic 
  •  
  • K. Chocholy 21 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Arte della Tlampač - unabgängige kreative Theatergruppe aus České Budějovice (Budweis)

Die "Arte dela Tlampač" ist eine unabhängige kreative Theatergruppe aus České Budějovice, die sich sowohl mit Theater und Film als auch Literatur befasst. Ihr gesamtes Schaffen stammt aus der eigenen Autorenwerkstatt. Ob auf der Theaterbühne, wo die Mitglieder der Gruppe regelmässig ihre abendfüllenden Spiele und kürzere Szenen vorführen, oder im Film, immer ist es ein Werk, das sich die Tlampač-Mitglieder selbst ausgedacht haben. Zur Zeit zählt die Gruppe 8 feste Mitglieder und eine Reihe von Mitarbeitern. Jener Gruppenkern von 8 Mitgliedern besteht nur aus Männern und formierte sich vor vielen Jahren in einem Gymnasium in der Česká Straße in České Budějovice.

Gemeinsamer Nenner aller Handlungen von Arte della Tlampač ist ein spezifischer Humor, der sich trotz allen Bemühungen in den Vorjahren nicht mit Worten beschreiben lässt. Es handelt sich aber stets um absurde komische Situationen, die trotz ihrer offensichtlichen Irrealität einen engen Bezug zur heutigen Zeit haben. Als ihre Heimatbühne betrachten die Gruppenmitglieder die Kleine Szene des Kulturhauses Metropol in České Budějovice. Repertoire: - Ládidádá - ein Sciencefiction -Spiel, - Rioherba plus - ein Spiel über einen Flugzeugabsturz und das Leben der Überlebenden auf einer einsamen Insel, - Der Gelatine-Hund - Spiel.

Arte della Tlampač - nezávislá tvůrčí divadelní skupina z Českých Budějovic

Arte della Tlampač je nezávislá tvůrčí divadelní skupina z Českých Budějovic, jejíž hlavní výsadou jest zabývati se divadlem, filmem a literaturou. Veškerá tvorba vzešlá z Arte se může pochlubit výsadou, že je plně autorskou. Ať už jde o divadelní prkna, kde členové skupiny pravidelně předvádějí své celovečerní hry i kratší scénky, nebo o film, vždy se jedná o dílo vzniklé v mozcích členů Tlampače. Skupinu v současnosti tvoří 8 stálých členů a celá řada spolupracovníků. Ono osmičlenné jádro Tlampače má tu čest být ryze mužským a zformovalo se v jedné třídě během studia na Gymnáziu v České ulici před mnoha lety.

Společným jmenovatelem všech počinů Arte della Tlampač je specifický humor, který i přes četné snahy z dob minulých není možné popsat slovy. Vždy se však jedná o absurdní komické situace, které i přes očividnou nereálnost mají blízký vztah k dnešní době. Za domovskou scénu považují členové souboru Malou scénu Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Repertoár: - Ládidádá - sci-fi hra, - Ryoherba plus - hra o havárii letadla a následném životě trosečníků na ostrově, - Želatýnový pes - hra.
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB